Wat is de betekenis van (onderzoeks)objecten?

2024-07-21
Beroep op onderzoek

Beroep op onderzoek

(onderzoeks)objecten

Diegenen die (of datgene dat) de in een onderzoek relevante eigenschap(pen) hebben; de mensen, dieren of ‘dingen’ (in een ruime betekenis van het woord) die onderzocht worden.