Wat is de betekenis van Onderwijzen — leeren — onderrichten?

1898
2021-01-20
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Onderwijzen — leeren — onderrichten

De kennis, die men heeft, aan anderen mededeelen is leeren, in zeer uitgebreiden zin. Onder¬richten is eigenlijk iemand in de goede richting brengen, vervolgens heeft het de beteekenis van terechtwijzen gekregen en eindelijk die van iemand de kennis geven, die hij nooi|ig heelt. Onderwijzen is iemand wijzen hoe hij iets doen moet — door o...

Lees verder