Wat is de betekenis van onderwijzen?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderwijzen

onderwijzen - Werkwoord 1. (ov) (onderwijs) iemand ~: scholing verzorgen voor iemand Hij werd er goed onderwezen. Woordherkomst samenstelling van onder(bijwoord) en wijzen(werkwoord) Verwante begrippen bijbrengen, instrueren, scholen, aanleren, opvoeden, kennis, beg...

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderwijzen

onderwijzen - onregelmatig werkwoord uitspraak: on-der-wij-zen 1. op een school aan leerlingen iets leren ♢ zij onderwijst geschiedenis Onregelmatig werkwoord: on-der-wij-zen ik onderwijs ...

Lees verder
1990
2021-05-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

onderwijzen

onderwijzen - Anderen rechtstreeks onderwijzen in kennis, gedrag of vaardigheden. Gebruik 'opleiding' voor het verwerven of overbrengen van specifieke vaardigheden die betrekking hebben op bepaalde functies of activiteiten door middel van onderricht of oefening.

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onderwijzen

(onderwees, heeft onderwezen), leren, onderrichten; m.n. iemand een bepaald vak onderrichten: iemand — in het Latijn; hier onderwijst men de jeugd, scherts, gezegd wanneer er zaken worden besproken die niet geschikt zijn voor kinderen.

1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onderwijzen

v., ûnderwize, ûnderrjochtsje.

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onderwijzen

(onderwees, heeft onderwezen), leren, onderrichten: gaat dan henen en onderwijst alle volken (Matth. 28 : 19); — inz. iem. in enig vak van kennis onderrichten: iem. onderwijzen in het Latijn; geschiktheid hebben om te onderwijzen; op de school moeten de kinderen niet alleen onderwezen maar ook opgevoed worden; — het onderwijzend persone...

Lees verder