Wat is de betekenis van onderwijzen?

2019
2020-11-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderwijzen

onderwijzen - Werkwoord 1. (ov) (onderwijs) iemand ~: scholing verzorgen voor iemand Hij werd er goed onderwezen. Woordherkomst samenstelling van onder(bijwoord) en wijzen(werkwoord) Verwante begrippen bijbrengen, instrueren, scholen, aanleren, opvoeden, kennis, beg...

Lees verder
2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderwijzen

onderwijzen - onregelmatig werkwoord uitspraak: on-der-wij-zen 1. op een school aan leerlingen iets leren ♢ zij onderwijst geschiedenis Onregelmatig werkwoord: on-der-wij-zen ik onderwijs ...

Lees verder
1990
2020-11-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

onderwijzen

onderwijzen - Anderen rechtstreeks onderwijzen in kennis, gedrag of vaardigheden. Gebruik 'opleiding' voor het verwerven of overbrengen van specifieke vaardigheden die betrekking hebben op bepaalde functies of activiteiten door middel van onderricht of oefening.

1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onderwijzen

(onderwees, heeft onderwezen), leren, onderrichten; m.n. iemand een bepaald vak onderrichten: iemand — in het Latijn; hier onderwijst men de jeugd, scherts, gezegd wanneer er zaken worden besproken die niet geschikt zijn voor kinderen.