Wat is de betekenis van Onderwijs, uitgebreid lager (U.L.O., vroeger M.U.L.O.)?

1936
2023-02-07
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Onderwijs, uitgebreid lager (U.L.O., vroeger M.U.L.O.)

onderwijs gedurende ten minste drie achtereenvolgende leerjaren, aansluitende aan het 6e leerjaar van het lager onderwijs en omvattende de vakken van het lager onderwijs en tenminste drie der vakken Frans, Duits, Engels en wiskunde, waaraan kan (kunnen) worden toegevoegd één of meer der vakken handelskennis, algemene geschiedenis, han...

Lees verder