2019-12-09

Onderteekenaar

Onderteekenaar m. (...naren, -s), die zijn naam onder iets gezet heeft.