Wat is de betekenis van Onderloopsheid?

2024-05-30
Waterbegrippen

Rijkswaterstaat (2022)

Onderloopsheid

De stroming van water onder de dijk met meevoering van zand en aarde. De dijk verliest hierdoor stabiliteit (zie ook piping) Onderwateroever Gedeelte van de kuststrook zeewaarts van de laagwaterlijn tot de zeebodem, ook wel vooroever genoemd.

2024-05-30
Dijkverbetering & hoogwater begrippenlijst

Waterschap Peel en Maasvallei (2017)

Onderloopsheid

De onderloopsheid is de stroming van water onder een dijklichaam door met meevoering van zand en aarde. De dijk verliest hierdoor stabiliteit en kan bezwijken. Ook wel piping genoemd.

2024-05-30
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW (2016)

Onderloopsheid

De stroming van water onder de dijk met meevoering van zand en aarde. De dijk verliest hierdoor stabiliteit (zie ook piping).

2024-05-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Onderloopsheid

Hiervan spreekt men indien water zich onder of langs een bouwwerk een weg weet te banen (z. Achterloops).

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ONDERLOOPSHEID

is het verschijnsel bij een waterkerend kunstwerk (sluis, stuw, watermolen, enz.), dat het water een weg vindt onder de fundering van zodanig werk, bijv. door holten ten gevolge van inklinking van aanvullingsgrond onder een fundering op palen. Heeft het water eenmaal een doortocht gevonden, dan kunnen gronddeeltjes worden meegevoerd en kan verderga...

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onderloopsheid

v., toestand van een waterkerend bouwwerk, zoals een sluis of een stuw, waarbij het water dat gekeerd moet worden zich een weg heeft gebaand onder de fundering door. (e) Als er onderloopsheid optreedt, dan schiet het bouwwerk in zijn functie te kort. Onderloopsheid kan worden tegengegaan door het aanbrengen van damwanden, waardoor de kwellengte van...

Gerelateerde zoekopdrachten