Wat is de betekenis van Onderhoud?

2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderhoud

ónderhoud - Zelfstandignaamwoord 1. handelingen verricht om iets in goede staat te houden 2. een gesprek waarin men tracht geschilpunten te overbruggen onderhoud - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van onderhouden ♢... dat ik onderhoud onder...

Lees verder
2018
2020-11-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderhoud

onderhoud - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-houd 1. het met elkaar praten ♢ ik werd opgeroepen voor een onderhoud op kantoor 2. het in goede staat houden van iets ♢ het onderhoud van de tuin ne...

Lees verder
2017
2020-11-26
ROVC Technische Opleidingen

ROVC - Technisch de beste opleider

Onderhoud

Onderhoud is een verzamelnaam van alle activiteiten die nodig zijn om een machine of productielijn in goede conditie te houden. Daarbij moet er goed gekeken worden welk soort onderhoud een machine of werktuig nodig heeft. We kennen Preventief onderhoud; dit is al het onderhoud dat gepleegd wordt om te voorkomen dat een machine in storing komt. Daar...

Lees verder
2017
2020-11-26
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderhoud

Onderhoud is iets in goede staat houden.

2016
2020-11-26
OVnet

Begrippenlijst spoortermen

Onderhoud

Onderhoud zijn alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud

1990
2020-11-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

onderhoud

onderhoud - Er voor zorgen dat mensen, materiële voorwerpen of eigendommen operationeel blijven zoals ze zijn in hun huidige toestand.

1973
2020-11-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onderhoud

o., 1. (van personen) verzorging, voeding en verpleging: voor zijn dagelijks — zal worden zorggedragen; in zijn eigen — voorzien; het — van de troepen; 2. (van zaken) het in goede staat houden ervan: het van de plantsoenen; de machine kost veel aan —; groot —, onderhoud van huizen waarvan de kosten een bepaald percent...

Lees verder
1916
2020-11-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Onderhoud

Onderhoud - 1) levensonderhoud. — 2) onderhoud eener zaak. Wie daarvoor moet zorgen, indien niet de eigenaar, maar een ander het gebruik der zaak heeft, regelt het B. W. in art. 770 voor geval van erfpacht (zie ook art. 778), art. 840 voor vruchtgebruik (zie ook artt. 862 en 815), art. 875 voor het recht van gebruik, art. 1031 voor fideïcommis, art...

Lees verder
1898
2020-11-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Onderhoud

zie Gesprek.

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderhoud

Het begrip onderhoud heeft 2 verschillende betekenissen: 1. onderhoud - o. het onderhouden van iem., het voorzien in zijne levensbehoeften; zijne verzorging, voeding en verpleging : voor zijn dagélijksch onderhoud zal worden zorg gedragen; gij weet dat ik tien kinderen heb, zij kosten veel aan opvoeding en 'onderhond; — • he...

Lees verder