Wat is de betekenis van Onderhandse akte?

2024-04-18
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Onderhandse akte

Onderhandse akte is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor een akte, die is opgesteld zonder ambtelijke tussenkomst, zoals via een notaris.

2024-04-18
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Onderhandse akte

Een onderhandse akte is een akte die niet door een notaris is opgemaakt, bijvoorbeeld de koopakte die wordt opgemaakt door de makelaar.

2024-04-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onderhandse akte

een door partijen zonder medewerking van een openbaar ambtenaar opgemaakte akte. Een onderhandse akte is in principe, wat bewijskracht betreft, gelijk aan de authentieke akte. Het verschil bestaat daarin dat de datering van een onderhandse akte tegenover derden pas vaststaat vanaf de registrering, dan wel door overlijden van een van de partijen of...