Wat is de betekenis van Ondergrond?

2019
2021-01-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ondergrond

ondergrond - Zelfstandignaamwoord 1. de grond onder de oppervlaktelaag Woordherkomst samenstelling van onder(voorzetsel) en grond(zelfstandig naamwoord)

Lees verder
2018
2021-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ondergrond

ondergrond - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-grond 1. laag die dient als ondersteuning ♢ op een hobbelige ondergrond kun je niet schrijven 2. wat je moet weten om verder te kunnen leren ...

Lees verder
2017
2021-01-26
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ondergrond

Ondergrond komt in twee betekenissen voor in de Richtlijn. Enerzijds als het onderste deel van de bodemhorizont (dieper dan 1 meter) en anderzijds als de diepere bodem waarbij met name sprake is van een grondwaterverontreiniging. In het document Van Trechter naar Zeef wordt dit begrip gebruikt bodemverontreiniging in de vorm van een grondwaterpluim...

Lees verder
1982
2021-01-26
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

ONDERGROND

Zeeland behoort voor het allergrootste deel tot het zg. westelijk zeekleigebied. Alleen in het uiterste zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen komen oudere afzettingen voor, die op het land gevormd zijn, hetzij door verstuiving, hetzij door afzetting uit smeltwater. Het westelijk zeekleigebied omvat het gehele kustgebied vanaf de Dollard in Groningen tot...

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ondergrond

m. (-en), 1. grond onder de oppervlaktelaag: de van het hoogveen; 2. grondslag (e): de van een weg; (fig.) de van iemands karakter. (E) WEGENBOUW. De ondergrond is de verzamelnaam voor de grondlagen onder de verharding. De ondergrond bestaat uit de natuurlijke ondergrond en het zandbed onder de verharding of, in het geval dat de weg in ophoging...

Lees verder
1958
2021-01-26
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

ONDERGROND

Het in een veenpolder gelegen verveende, daarna drooggelegde en in cultuur gebrachte terrein.

1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ondergrond

m. (-en), 1. grond onder de oppervlaktelaag: de ondergrond van het hoogveen; geen verkoop van veenslik zonder ondergrond wordt erkend; 2. grondslag: de ondergrond van een weg; (fig.) de ondergrond van iemands karakter.

Lees verder
1916
2021-01-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ondergrond

Ondergrond, - 1) (landbouw), de laag, waarop bij bouw- of weiland de teellaag rust. Hoewel deze laatste, door bemesting en bewerking voor den plantengroei geschikt gemaakt, in de eerste plaats de cultuurwaarde van den akker bepaalt, heeft toch ook de o. grooten invloed op de vruchtbaarheid. Voor diepwortelende gewassen is zijn gehalte aan plantenvo...

Lees verder
1898
2021-01-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ondergrond

m. (-en), de grond die zich beneden de oppervlakte van den grond bevindt, de grond die door den bovengrond bedekt is : de ontginning der thans nog woest liggende duizenden bunders ondergrond in onze noordelijke gewesten; geen verkoop van veenslik zonder ondergrond wordt erkend; (fig.) de ondergrond van zijn karakter is goed; een ondergrond van dier...

Lees verder