2020-04-03

onderdeel

onderdeel - Zelfstandignaamwoord 1. een gespecialiseerd deel (component) van een groter geheel Het onderdeel stroomvoorziening is onmisbaar voor het functioneren van ons bedrijf. Woordherkomst samenstelling van onder(voorzetsel) en deel(zelfstandig naamwoord) Synoniemen bestanddeel, component, bouwsteen, element, orgaan, half-fabrikaat, module, partij, part, groep, afdeling, discipline, sector, klasse, tak, vak, eenhei...

2020-04-03

Onderdeel

Producten die enkelvoudig zijn.

2020-04-03

onderdeel

onderdeel - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-deel 1. wat kleiner is dan het totaal ♢ er zijn geen onderdelen meer te krijgen voor die fiets Zelfstandig naamwoord: on-der-deel het onderdeel de onderdelen het onderdeeltje Synoniemen bestanddeel, brok, component, deel, element, gedeelte...

2020-04-03

Onderdeel

o. (-en), het benedenste gedeelte van iets; het voorhoofd, breed gewelfd, stak uit boven het onderdeel van het aangezicht; een der kleinere deelen, waarin een deel van een geheel gesplitst is, gedeelte van een hoofddeel: zelfs voor de onderdeelen van sommige spelen, vooral van ’t knikkeren, bestaan allerlei namen; een onderdeel der wetenschap; (van maten en gewichten) het evenmatig deel: de dM., cM. en mM. zijn onderdeelen van den Meter; — de onderdeelen eener machine, kleinere deele...

2020-04-03

onderdeel

onderdeel - Wordt gebruikt voor afzonderlijke delen van objecten of structuren.

2020-04-03

onderdeel

(‘ondər) o. (...delen) 1. [→ onder Opm. 1 a] benedenste gedeelte: het van een kast 2. [→ onder Opm. 1 b] gedeelte van een geheel: de ...delen van een machine, van een schilderij, van een redevoering; een taktisch van een leger; de ...delen van de meter; een der ...delen van de natuurkunde.