Wat is de betekenis van Onder iemands duiven schieten?

2024-02-23
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

onder iemands duiven schieten

iets nastreven of proberen te verkrijgen wat iemand anders toekomt of waar iemand anders mee bezig was. Voorbeelden: Van Cauwenberghe schiet met zijn opvallend voorstel wel onder de duiven van zijn minister-president, Robert Collignon, die in veel vagere termen over Sonaca sprak. De Standaard, 1996 Een uitspraak die in de ogen...

2024-02-23
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

onder iemands duiven schieten

(eind 19e eeuw) (Vlaanderen, inf.) iemand benadelen. • O ja, mijnheer wil natuurlijk niet hebben, dat wij onder zijne duiven schieten. (De Tijdspiegel. Jaargang 50. 1893) • Spr. Onder iemands duiven schieten, hem onderkruipen of benadeelen. R. (Ook in Brab. en VI., z. Sch.) (Jozef Cornelissen & Jan Baptist Vervliet: Idioticon van het...

2024-02-23
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Onder iemands duiven schieten

De marktkoopman maakte zich kwaad omdat een collega onder zijn duiven schoot: een collega bezorgde de marktkoopman oneerlijke concurrentie.

2024-02-23
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Onder iemands duiven schieten

hem iets afsnoepen, hem onderkruipen, hem zijn klanten afhalen. In eigenlijke zin wil deze uitdr. zeggen: schieten onder de duiven van een ander, wat in vroegere tijd uitdrukkelijk verboden was. Koning Filips verbood bij plakkaat van 13 april 1559 „dat iemand enige zwanen of Duiven, met bussen of met bogen zou schieten op verbeurte de eerste...

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-23
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Onder iemands duiven schieten

In eigenlijken zin wil deze uitdr. zeggen: schieten onder de duiven van een ander, wat in vroegeren tijd uitdrukkelijk verboden was. Koning Filips verbood bij plakkaat van 13 April 1559 ‘dat iemand eenige Zwanen of Duiven, met bussen of met bogen zou schieten.... op verbeurte de eerste reize van vijf en twintig gulden, te appliceeren ten beho...

2024-02-23
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Onder iemands duiven schieten

d.i. iemand benadeelen, onderkruipen, hem zijn klanten afhandig maken. Letterlijk : de duiven van een ander zich toeëigenen. De gebraden duiven vliegen hem niet in den mond: d.i. door werkeloos te blijven, zal hij het geluk, het verlangde niet verkrijgen. De uitdrukking is ontleend aan ’t bekende sprookje van Luilekkerland, waar o a. geb...

2024-02-23
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Onder iemands duiven schieten

hem iets afsnoepen, hem onderkruipen, hem zijn klanten afhalen. In eigenlijke zin wil deze uitdr. zeggen: schieten onder de duiven van een ander, wat in vroegere tijd uitdrukkelijk verboden was. Koning Filips verbood bij plakkaat van 13 april 1559 „dat iemand enige zwanen of Duiven, met bussen of met bogen zou schieten op verbeurte de eerste...