Wat is de betekenis van Onbezonnenheid?

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onbezonnenheid

v., 1. onbedachtzaamheid, onberadenheid, lichtvaardigheid: jeugdige —; 2. (-heden), onbezonnen handeling.

1952
2022-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onbezonnenheid

s., ûnbitochtsumens, dertenens, rimpenens, domdrystens.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onbezonnenheid

v., 1. onbedachtzaamheid, onberadenheid, lichtvaardigheid. jeugdige onbezonnenheid; 2. (...heden) een onbezonnen handeling.

Lees verder
1937
2022-12-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onbezonnenheid

v. onbezonnenheden (onbedachtzaamheid; handeling, die van onbedachtzaamheid blijk geeft), jeugdige onbezonnenheid.

1898
2022-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onbezonnenheid

v. onbedachtzaamheid, onberadenheid, lichtvaardigheid in handelen of spreken : er was buiten kijf in ons besluit een goed deel jeugdige onbezonnenheid; de onbezonnenheid hebben, te..., die mate van onbedachtzaamheid hebben, dat men de handeling begaat, die in de bepaling is uitgedrukt; — (...heden), eene onbezonnen handeling, eene daad die va...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten