Wat is de betekenis van Onbezonnen — roekeloos — lichtzinnig?

1898
2022-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Onbezonnen — roekeloos — lichtzinnig

Het eerste woord geeft alleen te kennen, dat men onbedachtzaam, lichtvaardig te werk gaat. De lichtzinnige denkt niet ernstig over de gevolgen zijner daden (zie Licht¬vaardig). Wie roekeloos is weet dat er gevaar dreigt, doch noch over degevolgen, noch over de daad zelve heeft hij met genoegzame zorgvuldigheid nagedacht. Men mag zoo onbezonnen...

Lees verder