Synoniemen van onberispelijk

2020-01-27

Onberispelijk

bn. bw. (-er, -st), geenerlei aanleiding gevende tot eenige berisping: (bijb.) God is een verschrikkelijk, onberispelijk en rechtvaardig rechter; op het papier is hij een onberispelijk man, maar in den omgang onuitstaanbaar; een onberispelijk leven leiden; een mond die onberispelijk was evenals de ronding der kin; zijn hoed was altijd onberispelijk en van het laatste model; — bw. van wijze, op eene onberispelijke wijze : zij speelde het muziekstuk volkomen onberispelijk; hij schreef onberispel...

2020-01-27

onberispelijk

onberispelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. waarop geen aanmerking te maken valt Zijn presentatie was niet onberispelijk, maar zijn voordracht viel toch in goede aarde. Woordherkomst Afgeleid van berispelijk met het voorvoegsel on-

2020-01-27

onberispelijk

onberispelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-be-ris-pe-lijk 1. wat met veel zorg of aandacht gebeurt ♢ zij is altijd onberispelijk gekleed 2. zonder fouten ♢ hij heeft de woorden onberispelijk geschreven Bijvoeglijk naamwoord: on-be-ris-pe-lijk ... is onberispelijker dan ...

2019-09-19

in optima forma

(Lat.) i. d. vereiste vorm, onberispelijk.

2019-07-17

inculpabel

inculpabel - schuldeloos; onberispelijk.

2019-09-19

inculpabel

niet te beschuldigen; onbestrafbaar; onberispelijk.

2018-11-01

Onbestraffelijk

bn. (-er, -st), (w. g.) niet vatbaar voor bestraffing, onberispelijk, rein, inz. als kerkelijke term in gebruik : door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam; onbestraffelijk leven, onberispelijk leven.

2019-09-20

correct

zuiver, vrij v. fouten; i. behoorlijke vorm, naar de eisen v. d. welvoeglijkheid, onberispelijk.

2019-09-19

tiptologisch

door tikken v. d. tafel voortgebracbt of verkregen (v. spiritistische mededeling), tiptop, (Eng.) v. d. bovenste plank, keurig, onberispelijk.

2018-09-02

Gehandschoend

GEHANDSCHOEND, bn. (van personen) handschoenen aanhebbende, inz. zulke als in de bepaling is uitgedrukt: hij is altijd onberispelijk gehandschoend; fijn-, witgehandschoend.

2017-04-10

Château Canon de Brem

Een gewoonlijk aristocratische, stijlvolle Canon-Fronsac met een onberispelijk evenwicht tussen rijp fruit, hout (25% nieuwe fusten), donkere tonen en stevige tannines. eig. Jean-Pierre Moueix opp. 4,7 ha prod. 2.000 druiven B MER 65% CF 35% ov. wijndomein(en) o.a. Château Canon (Canon-Fronsac); Château de la Dauphine (Fronsac); Château Trotanoy (Pomerol); Château Petrus (Pomerol); Château Magdelaine (St-Emilion)

2017-04-11

Château Morange

Aan de wieg van de - uitsluitend rode - wijn staat hier een gediplomeerd oenoloog. Deze Premières Côtes de Blaye is dan ook onberispelijk, met een slanke, redelijk in het fruit zittende, weldadige smaak. eig. Alain Routurier opp. 5 ha prod. 2.000 druiven B MER 65% CS 30% CF 5% 2e wijn Château des Nauves (AC Bordeaux)

2018-12-13

Decoratieplant

Decoratieplant - kan zijn een plant, welke door haar blad of bloem uitmunt, doch ook als plant een onberispelijk voorkomen heeft. Ook geeft men dezen naam aan planten, welke in decoratiegroepen gebruikt worden.

2017-04-10

Château de Musset (Lalande-de-Pomerol)

In deze meestal voor opleg geschikte wijn is verstandig gebruik gemaakt van hout (een vijfde nieuwe vaten). De tannines zijn zacht, de smaak bezit verfijning en lengte, en er is sprake van een onberispelijk evenwicht. Klasse, kortom. eig. SCE Y. Foucard et Fils opp. 24 ha prod. 10.000 druiven B MER 70% CS 15% CF 10% MAL 5% ov. wijndomein(en) Château Chêne-Vieux (Puisseguin-St-Emilion)

2018-05-07

Nelitris

Nelítris Spreng. [K. P. J. Sprengel], - schijnt bedoeld te zijn als vr. vorm bij Gr. nêlītês, onberispelijk (vgl. aulêtês, fluitspeler; aulêtris, fluitspeelster) en zou dan beteekenen: onberispelijke plant, volmaakt schoone plant.

2019-10-22

Raymond de la Tailhède

Fransch neoklassiek en lyrisch dichter, medestichter van de „Ecole Romane”. Heeft zich thans uit de letterk. wereld teruggetrokken. * 14 Oct. 1867 te Moissac (dept. Tarn-et-Garonne). Zijn verzen, steeds onberispelijk van vorm, zijn zeer archaeologisch en missen ontroerende eigenschappen. Voorn. werken: De la Métamorphose des Fontaines (1895); Le poème d’Orphée suivi du choeur des Océanides. Uitg.: Poésies de R. de la T. (1926).

2019-04-23

Charrière (isabelle agnes elisabeth)

Charrière (isabelle agnes elisabeth) - madame de Saint-Hyacinthe de Charrière, geboren van Tuyll van Serooskerke, schrijfster; *1746 te Zuilen a. d. Vecht, ♱ 1805 te Colombier bij Neuchâtel (Zwitserland). Zij schreef in onberispelijk Fransch een aantal romans en novellen en voerde correspondentie met Benjamin Constant. Werken: Lettres neuchâteloises (1784; uitg. door Ph. Godet, 1908); Les trois femmes (1798). Drama’s: L’émigré (1793); Le Toi...

2020-01-08

Eerbaar

Kuisch, rein van zeden, onberispelijk wat het zedelijk leven aangaat. De eisch van Gods Woord vraagt niet alleen een rein hart, maar ook dat de verschijning, de openbaring van het leven door reinheid van zeden gekenmerkt zij. (Ook de kleeding, 1 Tim. 2 : 9). Er is in onzen tijd een ontzettende losheid van levensopvatting, waartegen allen, die Gods ordinantie liefhebben, in woord en voorbeeld wel krachtig mogen getuigen.

2017-06-06

Barbie(pop)

Barbie(pop) - (eig. pop, aangekleed als mannequin; de naam werd ca. 1958 door een Amerikaanse fabrikant gegeven als merknaam, naar zijn dochtertje Barbara Handler), vrouw, meisje met een onberispelijk en daardoor wat onnatuurlijk uiterlijk. In meer pejoratieve zin ook voor een leeghoofdig maar seksueel aantrekkelijk meisje. Door de opmars van de videoclip volgde een periode waarin vrouwen vooral visueel aantrekkelijk moesten zijn. Aangeklede barbiepoppen, waarbij het uiterlijk belangrijker was d...

2019-07-22

Gregorius XIII (Hugo Buoncompagni)

Gregorius XIII (Hugo Buoncompagni) - paus (13 Mei 1572 tot 10 April 1585). * 7 Jan. 1502 te Bologna. Vóór zijn intrede in den geestelijken stand was zijn leven niet onberispelijk geweest; als paus leefde hij vroom en werd een der voornaamste leiders der zgn. Contra-Reformatie en der doorvoering van de besluiten van het Concilie van Trente.Vooral heeft hij al zijn ijver gericht op de wetenschappelijke vorming van een voorbeeldige geestelijkheid: door zijn rijke fundaties is hij de t...