Wat is de betekenis van Onbekookt — onberaden—onbezonnen — ondoordacht?

1898
2022-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Onbekookt — onberaden—onbezonnen — ondoordacht

Deze worden gezegd van alles, wat niet overwogen is en niet van rijp doordenken getuigt. Onberaden ziet meer er op dat de daden het uitvloeisel zijn van overleg of nadenken; terwijl onbekookt en ondoordacht voornamelijk van het laatste gezegd worden, drukt onbezonnen meer het ondoordachte uit, dat het gevolg van hartstocht is. Onbekookt heeft de be...

Lees verder