Wat is de betekenis van Onbeheerde nalatenschap?

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Onbeheerde nalatenschap

erfenis, waarvan de rechthebbende niet bekend is, vervalt na 3 jaren a/d staat indien zich geen erfgenamen melden.

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Onbeheerde nalatenschap

Onbeheerde nalatenschap. - Als zoodanig geldt een nalatenschap, waarvoor geen erfgenaam bestaat of waarvoor geen erfgenaam zich opdoet. In het eerste geval vervalt de nalatenschap aan den Staat (879 B. W.). In beide gevallen is het gewenscht, dat de nalatenschap wordt vereffend, althans maatregelen in het belang van rechthebbenden en derden worden...

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Onbeheerde nalatenschap?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onbeheerde nalatenschap

nalatenschap waarop na haar openvallen niemand als erfgenaam aanspraak maakt. Dit kan gebeuren als er geen erfgenamen zijn of bekend zijn, maar ook als er geen erfgenamen opkomen; m.a.w. voor een onbeheerde nalatenschap is voldoende dat er geen beherende erfgenaam is. Het kan gewenst zijn dat met betrekking tot de onbeheerde nalatenschap maatregele...

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Onbeheerde nalatenschap

als zoodanig beschouwt de wet een nalatenschap wanneer bij het openvallen ervan zich niemand opdoet die er aanspraak op maakt, of wanneer de erfgenamen haar verwerpen. De arrondissements-rechtb. in welker ressort de n. is opengevallen, benoemt alsdan een curator; deze is gehouden de nalatenschap te doen verzegelen, en door een notaris een boedelbes...