Wat is de betekenis van Onafhankelijkheid?

2024-05-27
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onafhankelijkheid

onafhankelijkheid - Zelfstandignaamwoord 1. Met onafhankelijk wordt bedoeld, dat een land of staat volledig soeverein heerst over zijn grondgebied, zelfstandig kan beslissen over het binnenlands en buitenlands beleid en niet (of niet meer) bestuurd wordt door een ander land. Soms wenst een staat onafhank...

2024-05-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

onafhankelijkheid

onafhankelijkheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-af-han-ke-lijk-heid 1. het voor jezelf verantwoordelijk zijn ♢ Suriname streefde naar de onafhankelijkheid Zelfstandig naamwoord: on-af-han-ke-lijk-heid de onaf...

2024-05-27
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid is in het internationaal recht, een essentieel kenmerk van de staat als rechtspersoon. De vrijheid te voorzien in eigen welzijn en ontwikkeling, zolang dit de legitieme rechten van andere staten niet schaadt. Onafhankelijkheid houdt in dat geen andere staat het recht heeft te interveniëren. Maar een andere staat mag eventueel met...

2024-05-27
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Onafhankelijkheid

Zelfstandig zijn: een eigen bestuur hebben.

2024-05-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

onafhankelijkheid

onafhankelijkheid - De toestand of eigenschap waarbij politieke entiteiten, andere groepen of personen niet van elkaar afhankelijk zijn. De term verwijst onder meer naar het ontbreken van externe controle of steun, niet aan anderen onderworpen zijn of door anderen worden beïnvloed, en naar individuele vrijheid van denken en handelen.

2024-05-27
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

ONAFHANKELIJKHEID

Zie: Kaivalya.

2024-05-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Onafhankelijkheid

s., ûnôfhinklikens, frijheit, frijdom.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-27
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)