Wat is de betekenis van Omslag?

2018
2021-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

omslag

omslag - zelfstandig naamwoord uitspraak: om-slag 1. het anders maken of worden ♢ door de omslag van het weer konden we niet zeilen 2. iets waarvan de andere kant naar buiten geslagen is ♢ met e...

Lees verder
2015
2021-01-28
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

omslag

envelop Ze verzochten de sportbaas om de juiste uitspraak te omcirkelen en de brief in de bijgevoegde gefrankeerde omslag terug te sturen. (De Standaard) Wordt beschouwd als een purisme, hoewel het schatplichtig is aan het Duitse 'Umschlag'. Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 1

Lees verder
2002
2021-01-28
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

omslag

Omslag is de manier van meerderen bij het breien; de werkdraad wordt om de breipen geslagen, zodat er een extra lus op de breipen komt; afhankelijk van het breipatroon wordt de draad om de naald geslagen.

1994
2021-01-28
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Omslag

De voorkant van een rapport, vaak van stevig papier, zoals bij een boek. Het bevat een aantrekkelijke afbeelding, de titel plus eventuele ondertitel van het rapport, en de auteursnamen

1990
2021-01-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

omslag

omslag - Bij bibliografische beschrijvingen, de aangehechte papieren band van een boek of pamfletten die oorspronkelijk bedoeld waren als tijdelijke banden om later vervangen te worden door een vaste band.

1983
2021-01-28
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Omslag

Een omslag is een beperkt aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 10. De grens tussen de omvang van een omslag en een pak ligt in het algemeen bij een dikte van twee centimeter. Met omslag wordt, evenals met pak, een aantal bescheiden zelf bedoeld en niet de verpakki...

Lees verder
1978
2021-01-28
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

Omslag

In de jaren '40 gold omslag in de zin van ‘envelop’ als een germanisme (D. ‘Umschlag’). Koenen beschouwde het eerst als Zuidnederlands en dan als gewestelijk. De andere woordenboeken (behalve Kramers, die het niet vermeldt) aanvaarden omslag echter als correct Nederlands.

Lees verder
1973
2021-01-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

omslag

I. m. (g. mv.), 1. omstand, omhaal, drukte: niet veel (weinig, geen) maken voor iemand, niet veel bijzonders doen om het hem aangenaam te maken; niet veel maken met iemand of iets, er zonder complimenten mee handelen, er korte metten mee maken; met weinig of zonder ,zonder meer drukte te maken dan vereist wordt, (ook) zonder complimenten, zonder zi...

Lees verder
1958
2021-01-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

OMSLAG

Reglementaire heffing rustend op vast goed. Zo heffen waterschappen tot bestrijding van de kosten der zeewering (of andere werken) na 1533 een O. op landerijen binnen hun gebied, en wel in verhouding tot het kadastraal inkomen daarvan, volgens classificatie, of naar opp.

Lees verder
1950
2021-01-28
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Omslag

I. m., g. mv, 1. woelige beslommering, omhaal, drukte, inz. in toepassing op huishoudelijke zaken: zijn bezoek veroorzaakte de vrouw des huizes veel omslag en kosten; — niet veel (weinig, geen) omslag maken voor iem., niet veel bijzonders doen om het hem aangenaam te maken; — niet veel omslag maken met iem. o...

Lees verder
1949
2021-01-28
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

omslag

omtrekkende beweging. Een omslag maken, door een of andere slinkse manoeuvre iets bewerken.

1914
2021-01-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

omslag

omslag - m. (argot), uitvlucht, misleidende verklaring of beweging.

1898
2021-01-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Omslag

zie Omhaal.

1898
2021-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Omslag

Het begrip omslag heeft 3 verschillende betekenissen: 1. omslag - m. woelige beslommering, omhaal, drukte, inz. in toepassing op huishoudelijke zaken: zijn bezoek veroorzaakte de vrouw des huizes veel omslag en kosten; — omslag maken, omhaal of drukte maken, meer doen of overhoophalen dan men gewoon is; — niet veel, (weinig, geen) oms...

Lees verder