Wat is de betekenis van Omscholing?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

omscholing

omscholing - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) een persoon opleiden voor iets anders dan hij vroeger heeft gedaan Woordherkomst Naamwoord van handeling van omscholen met het achtervoegsel -ing

Lees verder
2010
2022-06-25
Leerboek HRM

Leerboek HRM

Omscholing

Leren om een functie in een ander beroepenveld te kunnen vervullen.

1999
2022-06-25
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Omscholing

Zie scholing.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

omscholing

v., het scholen of geschoold worden voor een ander vak dan wat men eerst geleerd heeft en waarvoor vakbekwaamheid vereist is. (e) Omscholing wordt in Nederland door de overheid gestimuleerd en gefinancierd. Voor alle omscholingsprojecten die door de overheid worden gefinancierd moet men zich wenden tot de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Deze beschikke...

Lees verder
1972
2022-06-25
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Omscholing

v., het scholen of geschoold worden voor een ander vak dan wat men eerst geleerd heeft en waarvoor vakbekwaamheid vereist is (→ volwasseneneducatie).