Wat is de betekenis van Omgeving?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

omgeving

omgeving - Zelfstandignaamwoord 1. de nabijheid Wij bevinden ons in de omgeving van Amstelveen. 2. een personenkring waarin iemand zich bevindt Ik bevind me in een vertrouwde omgeving. Woordherkomst Naamwoord van handeling van omgeven m...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

omgeving

omgeving - zelfstandig naamwoord uitspraak: om-ge-ving 1. gebied om iets heen ♢ de omgeving van Amsterdam is heel rustig 2. groep mensen met wie je omgaat ♢ er zijn geen vrienden in zijn omgevin...

Lees verder
2017
2021-01-20
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Omgeving

Omgeving wordt gebruikt als verzamelbegrip om de omgeving te beschrijven waarin de locale situatie zich bevindt (bodembeschermingsgebied, watergang of gebiedstype).

2007
2021-01-20
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Omgeving

De maatschappij of samenleving die bestaat uit partijen en belanghebbenden.

1991
2021-01-20
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Omgeving

De omgeving bestaat uit de verzameling objecten die niet tot het organisatiesysteem behoren, maar daarmee wel relaties onderhouden. Voor omgevingsonderzoek (onder meer in het kader van beleidsvorming) is het van belang relevante en minder relevante verzamelingen van objecten in de omgeving te onderkennen. Om die reden worden wel drie categorieën ve...

Lees verder
1981
2021-01-20
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Omgeving

plaats, sociale verhoudingen, voedingsmogelijkheden werken in op het individu en bepalen samen met de geërfde aanleg de ontwikkeling op lichamelijk en psychisch gebied. De totaal-beschouwing moet zowel in de diagnose als in de behandeling van ziekte de o. mede onderzoeken en er rekening mee houden dit om de patiënt juist te kunnen beoorde...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

omgeving

v., 1. kring van personen waarin iemand zich beweegt, milieu; huisgenoten, vrienden of kennissen enz.: mijn dagelijkse —; 2. omstreken: een mooie, heuvelachtige —; entourage; 3. nabijheid: in de — van Utrecht; 4. (wiskunde) de — van een punt, open gebied dat dit punt bevat; 5. (thermodynamica) het geheel van thermodynamische...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Omgeving

v., 1. kring van personen waarin iemand zich beweegt; huisgenoten, vrienden of kennissen enz.: mijn dagelijkse omgeving; een vorst wordt maar al te vaak door zijn omgeving bedorven; 2. omstreken: een mooie, heuvelachtige omgeving; — entourage.

Lees verder
1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Omgeving

(wisk.) van ccn punt P op een rechte lijn 1 of in een plat vlak V heet iedere puntverzameling E op 1 (resp. in V), met de eigenschap, dat er een positief getal d bestaat, zoodat E alle punten bevat, welker afstand tot P kleiner is dan d.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Omgeving

omgeving, v. het omgeven; — de kring, waarin iemand zich beweegt, inz. de personen, die als huisgenooten, vrienden of kennissen enz. rondom hem zijn, in wier midden hij verkeert: ik gevoel mij het gelukkigst in mijne dagelijksche omgeving, te midden mijner huisgenooten en in huis; — een vorst wordt maar al te vaak door zijne omgeving b...

Lees verder
1898
2021-01-20
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Omgeving

zie Omtrek.