2020-01-22

omgekeerde signalen

Methode van signaleren die tegengesteld is aan wat het meest gebruikelijk is, d.w.z. laag-hoog in plaats van hoog-laag is, afhankelijk van de situatie aanmoedigend of even. Zie ook: normale signalen

2019-01-12

Omgekeerde

Omgekeerde - het o. van een getal a is het getal, dat men verkrijgt door het gegeven getal a op 1 te deelen, dus 1/a; bijv. 1/3 is het omgekeerde van 3, 3 ’t omgekeerde van 1/3. Omgekeerde functie = inverse functie.

2017-12-04

omgekeerde

omgekeerde - Deelwoord 1. verbogen vorm van het voltooid deelwoordomgekeerd van omkeren

2017-11-02

signalen

signalen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord signaal

2019-10-29

Omgekeerde

(wisk.), → Invers.

2017-06-27

Romeinse signalen

Italiaanse signalen

2017-06-27

Vinje signalen

Afspraak in het tegenspel waarbij het signaleren betrekking heeft op de distributie van de gehele hand in plaats van die in een enkele kleur. Iedere hand bestaat per definitie uit drie kleure...

2017-06-23

Italiaanse signalen

Ook: odd-even discards, oneven-even signalen, Romeinse signalen Afspraak bij het tegenspel dat een bijgespeelde of afgegooide oneven kaart (3, 5, 7, 9) een aansignaal is en een even kaart (2, 4, 6, 8, 10) een afsignaal. Verder kan met even kaarten in voorkomende gevallen een kleurpreferentiesignaal gegeven worden. Hierbij geldt dat een hoge oneven kaart een sterker aansignaal is dan een lage oneven kaart, terwijl een lage even kaart juist een sterker afsignaal inhoudt. Zo kan de 3 gevolgd door...

2017-03-28

gecombineerde signalen

gecombineerde signalen - Vorm van communicatie waarbij meerdere signalen samen worden vertoond door de actor om een sterker effect bij de reactor te bereiken, of om een nieuwe betekenis aan één der signalen te geven, metacommunicatie genoemd.

2017-06-26

normale signalen

Methode van signaleren die al jaren het meest gebruikelijk is, d.w.z. hoog-laag is, afhankelijk van de situatie aanmoedigend of even. Zie ook: omgekeerd

2019-06-08

omgekeerde profielschaaf

omgekeerde profielschaaf - Grote, ingewikkelde profielschaven die worden getrokken.

2019-06-08

omgekeerde achterspiegels

omgekeerde achterspiegels - Achterstevens waarbij de onderrand van het hekwerk zich boven de waterlijn bevindt.

2017-03-28

omgekeerde overname

omgekeerde overname - Nederlands vertaling van de Engelse term reversed take-over.

2015-06-29

Sociale signalen

Binnen de context van online marketing zijn sociale signalen aanbevelingen van content geuit op sociale media of op reguliere websites middels sociale plug-ins. Sociale signalen worden vaak aangeduid met de Engelse term social signals. Over het algemeen worden hiermee de contentaanbevelingen via sociale media bedoeld en deze verschillen per sociaal medium of netwerk. Een aantal bekende zijn de Like van Facebook en de +1 van Google. Op reguliere websites is het mogelijk om contentaanbevelingen te...

2017-02-28

Omgekeerde aandelensplitsing

Een omgekeerde aandelensplitsing is het tegenovergestelde van een aandelensplitsing waarbij voor elk aandeel meer aandelen worden uitgegeven; bij een omgekeerde splitsing wordt een bepaald aantal bestaande aandelen omgeruild voor een kleiner aantal. Hierdoor wordt bereikt dat de nominale waarde per aandeel navenant toeneemt (dit wordt ook genoemd: "samenvoeging van aandelen").

2019-06-08

omgekeerde boog

omgekeerde boog - Wordt gebruikt voor ondersteboven gekeerde bogen, zodat de intrados onder de aanzetlijn ligt; wordt bijvoorbeeld gebruikt om belasting te verdelen in funderingen.

2017-05-05

Omgekeerde osmose

Omgekeerde osmose is een begrip voor een zuiveringstechniek voor grondwater waarbij sprake is van een semi-permeabel membraan om opgeloste vaste stoffen, organische stoffen, pyrogenen, submicro colloïdale materie, virussen, en bacteriën van water te scheiden. Dit proces wordt 'omgekeerde' osmose genoemd, omdat het druk vereist om puur water door een membraan te persen, terwijl alle onzuiverheden achterblijven.

2017-05-03

Zwakke signalen

Van belang bij formulering van het strategisch beleid. Het duidt op het zoeken naar de eerste voorboden of tekens van komende veranderingen. Ze kunnen op allerlei gebieden -extern en intern - voorkomen. De nadruk ligt op het opsporen van deze tekenen in de omgeving. Niet al die signalen zullen bewaarheid worden. Het is echter zinvol om na te gaan wat de via die zwakke signalen onderkende ontwikkelingen voor invloed op ons bedrijf zouden kunnen hebben.

2017-02-28

Omgekeerde sterfhuisconstructie

Een omgekeerde sterfhuisconstructie is een vorm van herstructurering waarbij niet - zoals bij een sterfhuisconstructie - de gezonde groepsmaatschappijen uit de holding worden gehaald, maar juist de niet-levensvatbare en zieke bedrijven worden afgesplitst.

2017-03-28

omgekeerde rentestructuur

omgekeerde rentestructuur - Situatie waarin de rente op de geldmarkt (ofwel de korte rente) hoger is dan de rente op de kapitaalmarkt (de lange rente). Bij een normale rentestructuur is de lange rente hoger dan de korte rente.