Wat is de betekenis van omdat?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

omdat

omdat - Voegwoord 1. geeft onderschikkend een reden aan Ik wil een biertje, omdat ik dorst heb. Omdat ik dorst heb, wil ik een biertje. Woordherkomst samenstelling van om en dat Synoniemen daar, aangezien, vermits Verwante...

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

omdat

omdat - voegwoord uitspraak: om-dat 1. er wordt een reden of argument genoemd ♢ ik kan niet komen omdat Jan ziek is Voegwoord: om-dat Synoniemen aangezien, daar, immers, namelijk, want

2024-07-14
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

omdat

daar, om rede dat.

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Omdat

conj., omdat, om’t, omreden (dat).

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Omdat

vw., ter verbinding van een redengevende bijzin aan een hoofdzin of ter inleiding van een antwoord, om reden dat, daar: hij is niet gekomen, omdat het regende; waarom ga je niet mee? omdat ik er geen zin in heb.

2024-07-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

omdat

vgw. (om reden dat, daar, dewijl): omdat ik ziek ben; omdat het vacantie is.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

omdat

(om'dat) redengevend vgw.: hij is niet verschenen, hij er geen lust in had. Syn. ➝ aangezien.