Wat is de betekenis van Olympische Spelen?

2021
2021-09-19
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Olympische Spelen

De Olympische Spelen zijn een van de grootste sportevenementen ter wereld en worden om de vier jaar gehouden. Er zijn twee varianten van de Olympische Spelen, de winter- en de zomerspelen. Het sporttoernooi heeft zijn naam de danken aan het Griekse plaatsje Olympia waar in 776 voor Christus de allereerste Olympische Spelen werden georganiseerd. Hie...

Lees verder
2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Olympische Spelen

Olympische Spelen - Eigennaam 1. (sport) een vierjaarlijks sportevenement dat zijn oorsprong in de stad Olympia in de Griekse landstreek Elis heeft De Olympische Spelen, die in de oudheid eeuwenlang gehouden waren, werden in 1896 opnieuw ingevoerd.

Lees verder
2017
2021-09-19
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Olympische spelen

Olympische spelen - zie Agones.

2009
2021-09-19
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Olympische Spelen

(mv.) SP - als OS grootste, meest prestigieuze sportevenement ter wereld, eens in de vier jaar georganiseerd naar het voorbeeld van de gelijknamige spelen uit de Griekse Oudheid; de moderne OS werden voor het eerst gehouden in Athene in 1896, en kennen sinds 1924 een splitsing in zomer- en winterspelen; deze laatste werden na 1992 opnieuw georganis...

Lees verder
2009
2021-09-19
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

Olympische Spelen

(mv.) SP - grootste, meest prestigieuze sportevenement ter wereld, eens in de vier jaar georganiseerd naar het voorbeeld van de gelijknamige spelen uit de Griekse Oudheid; de moderne OS werden voor het eerst gehouden in Athene in 2896, en kennen sinds 1924 een splitsing in zomer en winterspelen; deze laatste werden na 1992 opnieuw georganiseerd in...

Lees verder
2008
2021-09-19
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

Olympische Spelen

(mv.) SP - grootste, meest prestigieuze sportevenement ter wereld, eens in de vier jaar georganiseerd naar het voorbeeld van de gelijknamige spelen uit de Griekse Oudheid; de moderne OS werden voor het eerst gehouden in Athene in 1896, en kennen sinds 1924 een splitsing in zomer- en winterspelen; deze laatste werden na 2002 opnieuw georganiseerd in...

Lees verder
2005
2021-09-19
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Olympische Spelen

Groot internationaal vierjaarlijks sportevenement dat sinds 1896 weer georganiseerd wordt en geïnspireerd is op de Spelen uit de Griekse Oudheid. Omdat er nationale equipes aan meedoen, kunnen Nederlandse sporters meestal rekenen op koninklijke belangstelling tijdens de Spelen. Dat sport een steeds belangrijker plaats in de samenleving is gaan...

Lees verder
2004
2021-09-19
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Olympische spelen

Sportwedstrijd in Olympia die werd georganiseerd voor de oppergod Zeus.

2002
2021-09-19
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Olympische Spelen

Olympische Spelen - Zie: Stadion.

1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Olympische Spelen

1. in de oudheid plechtige openbare volksspelen, die als een verenigingsverband tussen alle Griekse volksstammen om de vier jaar bij Olympia werden gehouden; 2. benaming voor grote internationale sportwedstrijden, die sinds 1896 in diverse wereldsteden worden gehouden. OUDHEID. De spelen te Olympia waren de belangrijkste die in de oudheid werden g...

Lees verder
1972
2021-09-19
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Olympische spelen

2. grote vierjaarlijkse sportmanifestatie voor amateurs. © De 13e Olympische Winterspelen te Lake Placid (VS). De Olympische Winterspelen werden overheerst door de Amerikaanse schaatser Eric Heiden die vijf gouden medailles veroverde en een nieuw wereldrecord reed op de 10 km. Ook voor de Ned. deelnemers waren er successen weggelegd. Annie Bor...

Lees verder
1971
2021-09-19
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Olympische spelen

Olympische spelen - om de vier jaar georganiseerde internationale wedstrijden waarbij in vele takken van sport, o.a. de zeilsport, om de titel van Olympisch Kampioen wordt gestreden. Door de IYRU wordt bepaald in welke klassen zal worden gezeild. Vanaf 1972 zal elke keer één klasse door een andere vervangen worden. In elke klasse word...

Lees verder
1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Olympische Spelen

grote internationale wedstrijden in verschillende takken van sport, welke op initiatief van Baron Pierre de Coubertin * voor het eerst in 1896 te Athene werden gehouden, waaraan, in navolging van de gelijknamige spelen der oude Grieken, uitsluitend amateurs mogen deelnemen. Na Athene werden zij gehouden te Parijs (1900), St Louis (1904), Londen (19...

Lees verder
1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Olympische spelen

nationale Grieksche feesten, om de 4 jaren gehouden te → Olympia, duurden telkens 5 dagen, hadden regelmatig plaats v. 776 v, Chr,/' 394 na Chr. In 1896 werden zij hervat te Athene; 1900 Parijs; 1904 St. Louis; 1908 Londen; 1912 Stockholm; (1916 overgeslagen. Wereldoorlog); 1920 Antwerpen; 1924 Parijs; 1928 Amsterdam; 1932 Los Angeles; 19...

Lees verder
1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Olympische spelen

(Ant. hist.), wedstrijden in Oud-Griekenland, die om de vier jaar plaats hadden (vanaf 776 v. Chr. tot 394 n. Chr., edict van Theodosius) en waarnaar de tijdrekening der Oudheid geregeld werd. Niet al de wedstrijden zijn even oud: in 776 werd de wedloop ingericht, in 706 de vijfkamp of pentathlon (springen, wedloop, speerwerpen, discus, worstelen),...

Lees verder
1928
2021-09-19
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Olympische Spelen

Deze zijn heel oud —en heel nieuw. De oude vond men bij de oude Grieken, het volk, dat beter dan enig ander de waarheid kende, dat geest èn lichaam gezond moeten zijn. En nu wij in onzen tijd deze zelfde waarheid weer gevonden hebben, hernemen de Olympische spelen der Grieken hun voorname plaats in de samenleving.De athletische wedstri...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Olympische spelen

Olympische spelen, - de beroemdste onder de vier groote nationale feesten der Grieken, werden ieder vijfde jaar op de eerste volle maan na den zomerzonnestand (begin van Juli) te Olympia ter eere van Zeus gevierd. De Ouden beschouwden Hercules als den stichter dier spelen ; in 884 v. C. zouden zij door den Eleïschen vorst Iphitus gemeenschappelijk...

Lees verder
1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Olympische spelen

De Olympische spelen, de vermaardste van de 4 groote feestspelen der Grieken, werden alzoo genaamd naar het dal Olympia in Elis, waar zij om de 4 jaren ter eere van Zeus gevierd werden. Zij dienden tot een prikkel voor de gymnastische oefeningen en tevens ter bevordering van de éénheid der verschillende Grieksche stammen, Staten en volkplantingen....

Lees verder