Wat is de betekenis van Ofir?

2023-12-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Ofir

goudland (bijb.)

2023-12-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ofir

het land, waaruit de schepen van Salomo en Hiram goud haalden (I Kon. 9 : 26—28), waarschijnlijk aan de Z.-W.-kust van Arabië.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Ofir

In de dagen van Salomo hooren we voor het eerst van een land Ofir, waarheen Salomo’s schepen van Elath met behulp der Feniciërs uitvoeren om er goud te halen (1 Kon. 9 : 28), ook het niet nader bekende almuggimhout en edelgesteente (1 Kon. 10:11). In 1 Kon. 10 : 22 wordt melding gemaakt van Tarsisschepen, die om de drie jaar „goud,...

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ofir

een in de bijbel genoemd land, bekend als goudland. Koning Salomo dreef er handel mee. De ligging van Ofir wordt gewoonlijk gezocht in ZuidArabië (het huidige Jemen) aan de Rode Zee. Het grensde aan Seba.

Gerelateerde zoekopdrachten