Wat is de betekenis van Oder (De)?

2024-07-23
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Oder (De)

In het Latijn Viadrus, in het middeneeuwsch Latijn Odagra en in het Slawisch Vjodr en Odra, eene der voornaamste rivieren van Duitschland, ontspringt in Moravië op het Odergebergte, een zuidelijken uitlooper der Sudeten, 20 Ned. mijl ten noordoosten van Olmütz, 627 Ned. el boven de oppervlakte der zee, uit een poel van den Liselberg. Door ondersche...