Wat is de betekenis van Oder?

2024-05-21
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Oder

a. Adar, de laatste maand van het joodse jaar; zie echter niesan en adar; b. ader; Nieuwhoogduits Ader.

2024-05-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Oder

Duitse rivier. 866 km. Ontspringt in Moravië en mondt bij Stettin uit in het Pommerse Haff. Belangrijke verkeersweg. Na W.O. II voorlopige grens tussen Duitsland en Polen.

2024-05-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ODER

(Latijn Viadua, Pools Odra), 880 km lange rivier in Midden-Europa, ontspringt op 627 m hoogte in Moravie op het Odergebergte. Bij Ratibor betreedt de rivier Pools gebied en buigt om naar het N.W., stroomt door het vlakke West-Polen en vormt, na de samenvloeiing met de Neisse, 34 km ten Z. van Frankfort, naar het N. toe de Pools-Duitse...

2024-05-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Oder

Duitsche rivier, ontspringt i/h Odergebergte, mondt uit i/h Stettiner Haff; 907’ km lang, v. Ratibor af bevaarbaar.

2024-05-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Oder

Een der hoofdrivieren van Duitschland ; ontspringt in het Odergebergte (Moravië), komt bij Oderberg op Duitsch gebied, stroomt vanaf Ratibor in een breed dal in N.W.-richting en buigt bij Fürstenberg naar het N., mondt met twee mondingen bij Stettin in het Stettiner Haff uit. De twee monden zijn het gevolg van reguleeringswerkzaamheden se...

2024-05-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Oder

('o;dər) v. rivier in Duitsland, 864 km lang.

2024-05-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oder

Oder, ontspringt in Moravië, loopt in Duitschland door Silezië, Brandenburg en Pommeren. Ze verwijdt zich even voor haar mond tot het Stettiner Haff en valt door drie monden, de Peene, Swine en Dievenow, in de Oostzee. De O. wordt bij Kosel voor grootere schepen bevaarbaar. De vaargeul door het Haff zal op 7 M. uitgediept worden. Door het Frederik-...

2024-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oder

(Pools: Odra), rivier in Polen, gedeeltelijk op de grens met de DDR, 903 km lang, stroomgebied 124671 km2, ontspringt (op 627 m hoogte in het Odergebergte, Sudeten) in Tsjechoslowakije. Hier ontvangt de Oder de Oppa en Molera, die het water toevoeren van de Altvater (1490 m). Beneden Ostrava komt de Oder op Pools grondgebied. De loop van de Oder, d...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Oder

een der hoofdrivieren van Duitschland, ontspringt in Moravië, in het Odergebergte, en komt na een korten loop door Moravië en Oostenrijksch-Silezië bij Odenberg in Pruisisoh-Silezië. Nadat zij geheel Silezië van het ï.o. naar het n.w. doorloopen heeft, stroomt zij door Brandenburg en treedt in de provincie Pommeren, do...