2020-01-24

o.b.v.

o.b.v. - Afkorting 1. (afkorting) op basis van

2020-01-24

o.b.v.

op basis van

2018-05-03

Vijfstapsmethode

Besluitvormingsproces o.b.v. evidence based practice, bestaande uit: 1. Het klinische probleem vertalen in een beantwoordbare vraag 2. Het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal 3. Het wegen van de gevonden evidence op methodologische kwaliteit en toepasbaarheid in de eigen situatie 4. Het nemen van een beslissing op grond van dit proces 5. Het regelmatig evalueren van dit proces

2018-05-03

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Een al dan niet digitaal document waarin de student zijn of haar ontwikkelingsplannen bijhoudt en bijstelt o.b.v. reflectie, toetsing, feedback e.d.

2018-05-03

Cochrane Collaboration

Databank die onafhankelijke informatie geeft over de bruikbaarheid van gezondheidszorg-interventies en de waarde van diagnostische testst o.b.v. gepubliceerd literatuuronderzoek.

2018-05-03

POP

Persoonlijk OntwikkelingsPlan: een al dan niet digitaal document waarin de student zijn of haar ontwikkelingsplannen bijhoudt en bijstelt o.b.v. reflectie, toetsing, feedback e.d.

2016-11-24

Noodverordening

De noodverordening van artikel 176 Gemeentewet is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen (“een ieder”) in buitengewone omstandigheden. De noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk, waardoor terughoudend wordt omgegaan met het toepassen van een noodverordening. Zie de beschrijving van het noodbevel. In de praktijk heeft de noodverordening betrekking op bijvoorbeeld ontruimingen van gebouwen en gebieden. Bij evacuaties is in principe...