Wat is de betekenis van observeren?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

observeren

observeren - Werkwoord 1. (ov) gericht via de zintuigen van iets kennis nemen Zij observeerden dat deze bacterie in staat is de voor het biologisch functioneren dusver onontbeerlijk geachte fosfor te vervangen door arseen. Woordherkomst afgeleid van het Franse observer (met het ach...

2023-09-27
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

observeren

Observeren is een manier om de kennis, vaardigheden en vorderingen van de leerlingen te onderzoeken. Vooral in groep 1 en 2, waar het toetsen nog niet aan de orde is, is dit belangrijk. Wizwijs biedt leerkrachten daarvoor hulpmiddelen aan in de vorm van observatieformulieren. De formulieren geven niet alleen informatie over wat er van leerlingen ve...

Direct toegang tot alle 16 resultaten over observeren?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

observeren

observeren - regelmatig werkwoord uitspraak: ob-ser-ve-ren 1. heel goed naar iets of iemand kijken ♢ ze gaan hem in die kliniek observeren Regelmatig werkwoord: ob-ser-ve-ren ik observeer ...

2023-09-27
Wetenschaps- en filosofische begrippen

Dr. Rob van Gerwen

observeren

Observeren is het vergaren van waarneembare gegevens uit de werkelijkheid op een door anderen herhaalbare manier.

2023-09-27
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Observeren

Bewust en doelgericht waarnemen met als bedoeling informatie over iemand te verzamelen. Observeren doe je aan de hand van een stappenplan: 1. doel bepalen; 2. observatieplan maken (wie, wat, waar, wanneer); 3. passende observatiemethode keizen; 4. eventuele hulpmiddelen kiezen; 5. observeren; 6. registreren; 7. rapporteren. Aan observeren worden d...

2023-09-27
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

observeren

Observeren betekent alg.: waarnemen (zie waarneming (1)), gerichte manier van kijken en luisteren; in dans (1): specifieke term waarmee bedoeld wordt dat er naar verschillende dansgegevens gekeken wordt, alvorens de dans te interpreteren.

2023-09-27
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Observeren

Gerichte manier van waarnemen, in het bijzonder van kijken en luisteren. Dramadidactiek. Ten behoeve van de (→) nabespreking van een (→) presentatie of (→) voorstelling heeft het zin van tevoren observatie- i.c. kijk- en luisteropdrachten te geven.

2023-09-27
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Observeren

[Fr. observer, van Lat. observare] waarnemen, aandachtig gadeslaan; naleven (regel).

2023-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Observeren

gadeslaan

2023-09-27
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Observeren

opmerken, waarnemen; gadeslaan.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Observeren

(observeerde, heeft geobserveerd), (<Fr.), 1. gadeslaan, bespieden, waarnemen; 2. in acht nemen, naleven (wetten, bepalingen enz.).

2023-09-27
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

observeren

waarnemen; gadeslaan, bespieden; inacht nemen, naleven (van regels enz.).

2023-09-27
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Observeren

(= Lat. observáre). Waarnemen.

2023-09-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

observeren

geobserveerd (Fr. [Lat. observare]: op- of aanmerken; gadeslaan; naleven).

2023-09-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

observeren

(opser've:rən) (observeerde, heeft geobserveerd) [Fr. < Lat. observare) 1. gadeslaan, bespieden, waarnemen. 2. in acht nemen, naleven: wetten, de kloosterregel -.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

observeren

[Fr.], (observeerde, heeft geobseerveerd), gadeslaan, bespieden, waarnemen; in acht nemen, naleven (wetten, bepalingen enz.).