2020-01-29

Obligatiën in portefeuille

Obligatiën in portefeuille - noemt men de obligaties, waarvoor nog geen nemers gevonden zijn; onuitgegeven obligaties. Ook: naam eener grootboekrekening, zie: Ongeplaatste Obligaties.

2017-02-08

Portefeuille

Een portefeuille is het takenpakket van een minister of staatssecretaris. Een minister zonder portefeuille is een minister met een speciale opdracht, dus wel met een takenpakket, maar niet met een eigen ministerie.

2017-03-31

Portefeuille

Portefeuille - met zijn portefeuille rammelen, wapperen: dreigen met ontslag. Bewindslieden stappen in dit land zelden of nooit op. Ze wapperen enkel met portefeuilles... - Nieuwe Revu 16.5.1991 ​

2019-07-17

portefeuille

portefeuille - v., brieventasch ; ambt van een minister.

2013-12-09

In portefeuille

In portefeuille is de term voor aandelen die nog niet zijn uitgegeven.

2017-11-14

portefeuille

portefeuille - zelfstandig naamwoord uitspraak: por-te-fui-je 1. mapje met belangrijkje papieren of papiergeld ♢ Louis heeft zijn portefeuille in zijn binnenzak 2. map voor het opbergen van papieren die bij elkaar horen ♢ in de leesportefeuille zitten verschillende tijdschriften 3. speciale taak van een mi...

2017-04-04

In portefeuille

In portefeuille - gezegd van effecten die men nog in zijn bezit heeft, niet uitgegeven dus.

2018-11-22

Portefeuille

Portefeuille - v. (-s), brieventasch, tasch voor papieren en schrijfbehoeften: die schrijver heeft nog veel in portefeuille, veel werken die nog niet verschenen zijn; aandeelen, bankpapier, iets in portefeuille hebben, in voorraad; — koeharen zak waarin de stearine ten behoeve der kaarsenfabricatie geperst wordt; — (fig.) ambt van minister: de portefeuille van binnenlandsche zaken; de portefeuille nederleggen, ontslag nemen als minister; de portefeuille aannemen, aanvaarden, de benoeming tot...

2016-08-30

Portefeuille

Portefeuille is de naam voor een verzameling aan effecten, zoals aandelen, obligaties en opties. Beleggingsfondsen spreken veelal van een portefeuille om te laten zien in welke aandelen en andere effecten ze investeren. Binnen de financiële wereld zijn er tal van beleggingsfondsen, en tevens andere fondsen, waarbij wordt geïnvesteerd in diverse soorten effecten. Al deze verschillende effecten samen worden ook wel de portefeuille van een beleggingsfonds genoemd. Voor beleggingsfondsen wordt de...

2017-03-28

portefeuille

portefeuille - Het totale bezit aan effecten of andere beleggingsmogelijkheden van een belegger of beleggingsinstelling. Het begrip wordt ook wel in de commercie gebruikt: iemand heeft zoveel klanten in portefeuille.

2018-08-14

Portefeuille

Portefeuille, eigenlijk brieventasch, noemt men in constitutionéle landen de betrekking van minister, omdat deze gewoonlijk gewapend is met eene portefeuille, waarin hij de stukken bewaart, welke hij in de vergadering der volksvertegenwoordigers noodig heeft of aan den Vorst ter teekening wil voorleggen. De koopman daarentegen bezigt eene portefeuille tot het bewaren van geldswaardig papier.

2019-06-08

portefeuille

portefeuille - Platte, opvouwbare houders voor bankbiljetten en documenten die gewoonlijk in de zak van een herenjasje past, 19e en begin 2oe eeuw.

2019-03-14

Portefeuille

Portefeuille - woordelijk bladdrager, brieventasch. In de handelstaal de tasch, waarin de bankier, de koopman en ieder handelsman zijne papieren van waarde pleegt te bergen en vandaar in figuurlijke beteekenis de stukken zelf, zoolang zij nog niet in omloop gebracht zijn.

2019-03-14

Kapitaal in portefeuille

Kapitaal in portefeuille - het kapitaal dat in effecten, aandeelen in maatschappijen, in Staats- of andere obligatiën is belegd, of in schuldbrieven.

2019-09-19

portefeuille

v. brieventas; (ook;) leiding v. e. ministerieel departement.

2019-03-14

Ongeplaatste obligatiën

Ongeplaatste obligatiën - rek. voorkomende in de boekhouding van naaml. vennootschappen, wordt gedebit. voor de nominale waarde der nog niet uitgegeven, nog in portefeuille zijnde obligaties; dit bedrag staat tegenover het te hooge credit der rek. Obligatie-leening, deze laatste is nl. gecred. voor de nominale waarde van alle obligaties. De rek. Ongeplaatste Obligatiën wordt gecred. bij iedere nieuwe plaatsing van deze obligaties, ook weer voor de nom. waarde dezer stukken. Zie J. Hagers, Koop...

2019-03-13

Aandeelen in portefeuille

Aandeelen in portefeuille - rek. wordt gedebiteerd voor het (nominaal) bedrag der nog niet geplaatste aandeelen, en gecrediteerd bij iedere plaatsing van zulke aandeelen, alsook bij vermindering van het aandeelenkapitaal.

2019-03-14

Prioriteits-obligatiën

Prioriteits-obligatiën - bevoorrechte obligatiën, zie Preferente leeningen.

2019-03-14

Pandbrieven in portefeuille

Pandbrieven in portefeuille - rek., voorkomende in de boekhouding van hypotheekbanken, wordt gedeb. voor de nominale waarde der in portefeuille zijnde, dus nog onuitgegeven pandbrieven. Dit heeft plaats bij het opmaken der pandbrieven, waartegenover dan de Pandbrieven-rek. gecred. wordt voor dit bedrag. Zij wordt gecred. voor de nom. waarde der verkochte pandbrieven. Is dus rek. van bezit.

2019-03-13

Hypothecaire obligatiën

Hypothecaire obligatiën - schuldbrieven, waarvan de houders tot zekerheid voor de terugbetaling der hoofdsom en betaling der rente hypotheekrechten hebben verkregen op bepaalde vaste goederen van den debiteur.