Wat is de betekenis van Objectieve psychologie?

2024-07-14
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

OBJECTIEVE PSYCHOLOGIE

(Latijn : objectus = geplaatst voor), benaderingsmethode welke observeert, oordeelt en wetten vaststek zonder psychologische feiten mee te tellen. De reflexologie van → Pavlov en Bechterev, het behaviorisme en de topologische psychologie van → Lewin beroepen zich op deze methode welke algemene wetten kan vaststellen, maar die, omdat ze ps...

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Objectieve psychologie

Een zeer verspreide richting onder de psychologen, die de ➝ introspectie als zijnde louter individueel verwerpt en zich uitsluitend op de objectieve methode of ➝ extrospectie baseert, zooals deze in de physiologie gebruikelijk is. De psychologie van de eerste psychologen uit het midden der 19e eeuw (Weber, Fechner) was in wezen psychophysiek en phy...