Wat is de betekenis van O Heere, onze Heere! hoe heerlijk is uw naam op de gansche aarde; gij, die uwe majesteit gesteld hebt boven de hemelen! PSALM 8 vers 2?