Wat is de betekenis van Nuth?

2003
2021-03-08
Monumenten in Limburg

Encyclopedie over monumenten in Limburg (2010)

Nuth

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de zuidwestzijde van de Geleenbeek tegen de noordflank van het plateau van Schimmert. Nuth behoorde eerst tot het Land van Valkenburg maar werd in 1626 een zelfstandige heerlijkheid. De dorpskern rondom de kerk kreeg in de 19de eeuw uitlopers langs de Valkenburgerweg en de Stationstraat, aan het einde waarvan h...

Lees verder
1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Nuth

Ned. gemeente in de prov. Limburg, ten zuidoosten van Sittard, 9,36 km2, 7910 inw., 92,5 % r.k., 4,0 % n.h., 1,5 % overige, 2,0 % g. kerkg. Van de beroepsbevolking werkt 50 % in de nijverheid en 47 % in handel, verkeer en diensten. Op de lössgrond vinden akkeren weidebouw plaats. Er is enige industrie (metaal, confectie). De gemeente omvat de...

Lees verder
1949
2021-03-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nuth

gemeente in Ned. Limburg. 932 ha, 5102 inw. Landbouw, veeteelt en industrie. Kasteel.

Lees verder
1933
2021-03-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nuth

Gem. in de Ned. prov. Limburg (XVI 448 C5) in het dal der Geleen, 8 km ten N.W. van Heerlen aan den spoorweg Heerlen—Sittard, omvattende N. en een aantal gehuchten. Opp. 932 ha; löss en beekbezinking. Ca. 4.100 inw. (90 % Kath.). Mijnbouw (35 % der bevolking; ruim 400 mijnw.), handel, landbouw en veeteelt; eenige industrie. Kasteel Reym...

Lees verder
1908
2021-03-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Nuth

N. en Vaasrade, gem. in Limburg (arrond. Maastricht, kanton Heerlen), 9⅓ km.2 groot, doorsneden door de Geleen, bevat de dorpen N. en Vaasrade, de buurten Helenabroek, Grijzegrobben en Hunnekum en de gehuchten Straten, Helle, Brand, Hooren, Kamp enz., en telde 1 Jan. 1902: 1298 inw. Kiesdistr. Sittard; pers. bel. 9de klasse. Het dorp N. heeft circa...

Lees verder