Wat is de betekenis van nutatie?

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nutatie

nutatie - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) de beweging van de primaire rotatie-as van een ronddraaiend voorwerp, die optreedt indien het massamiddelpunt van het voorwerp niet ligt op die primaire rotatie-as 2. (astronomie) kleine periodieke verplaatsingen van de hemelpool door bovengenoemd effect Woordherkomst afgeleid va...

2023-12-10
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Nutatie

zwenking van de aardas


Direct alle 17 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

nutatie

(L., nutare = knikken), verschijnsel dat plantedelen bij de groei een spiraal beschrijven. Berust op ongelijke groeisnelheden aan weerszijden van de groeitop. Bij ranken van klimplanten ontstaat een roterende nutatie (beschrijven cirkelvormige kringen). Komt een rank tegen een steunpunt dan treedt een thigmotropische kromming op, daar waar de rank...

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Nutatie

periodieke verplaatsing van de hemelpool

2023-12-10
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Nutatie

Groeibeweging, waarbij de top van de stengel in een cirkel of spiraal ronddraait.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nutatie

(<Lat.), v., periodieke verplaatsing van de: hemelpool.

2023-12-10
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Nutatie

(Lat. nutátio = het heen en weer bewegen; nutáre = heen en weer bewegen, schommelen). Beweging van de figuuras van een roterend lichaam dat niet om een hoofdtraagheidsas roteert

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Nutatie

(1), (plantkunde) beweging van de toppen van planten langs een langzaam stijgende spiraal; (2) knikbeweging die de as van een draaiend lichaam (tol, gyroscoop, aardbol) maakt tijdens de rondgaande (praecessie) * beweging.

2023-12-10
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

nutatie

v. draaiing naar de zon (van bloemen); perio dieke schommeling der aardas om de hemelpool als gevolg van de aantrekkingskracht der maan.

2023-12-10
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Nutatie

(< Lat. nutatio = het heen en weer bewegen; het knikken; < nutáre = heen en weer bewegen). Periodieke beweging van de hemelpool, ontdekt in 1747 door James Bradley (1692-1762).

2023-12-10
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Nutatie

astron. de periodieke zwenking v/d aardas waardoor de hemelpool in 18,6 jaren een zeer kleine ellips a/d hemel beschrijft.

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Nutatie

(→ Lat. nutare = knikken). 1° (Sterrenk.) Door aantrekking van de zon en vooral van de maan op de niet geheel bolvormige aarde verandert de stand van de aardas in de ruimte. De hoofdbeweging heet → praecessie. Omdat de baan van de maan om de aarde voortdurend verandert, met een periode van 18,6 jaar, zijn er ook kleinere schommelingen...

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nutatie

(nu'ta:si) v. (-s) [Lat. nutare, schommelen] bepaalde schommeling nl. 1. Sterrenk. schommeling van de aardas om haar gemiddelde stand: de werd 1747 door Bradley ontdekt. 2. Plantk. schommelende beweging bij planten.

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nutatie

Nutatie - 1) (plantk.), noemt men elke kromming bij planten, die optreedt onafhankelijk van uitwendige prikkels, die dus veroorzaakt wordt door inwendige omstandigheden. Het woord circumnutatie, door Darwin ingevoerd, heeft vrijwel dezelfde beteekenis, maar drukt duidelijker uit, dat de toppen van groeiende deelen in een cirkel, of beter in een spi...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

nutatie

[Lat. nutare, geregeld knikken], v., 1. (natuurkunde) het verschijsel dat de rotatieas van een lichaam een schommelende beweging uit gaat voeren; 2. (sterrenkunde) ben. voor het geheel van storingen dat de precessie van de aarde ondergaat, waarvan het onder 1. genoemde verschijnsel de voornaamste is; 3. (plantkunde) circumnutatie. NATUURKUNDE...

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

nutatie

nutatie - v., neiging, wankeling.

2023-12-10
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Nutatie

Nutatie noemt men de door Bradley ontdekte zwenking der aard-as om haren gemiddelden stand, welke, evenals de praecessie der nachteveningen, een gevolg is van de aantrekking van zon en maan, werkende op de niet volkomen bolvormige aarde. Wegens de praecessie (vooruitschuiving) beschrijft de gemiddelde pool van den evenaar in een zeer lang tijdperk...