Wat is de betekenis van Nummus of numus?

1910
2021-02-26
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Nummus of numus

Nummus of numus - in het algemeen geldstuk, in het bijzonder de sestertius. De (nummus) aureus of solidus was gelijk aan 100 sestertiën. Nummi adulterini = valsch geld.

Gerelateerde zoekopdrachten