2019-12-09

Nulmeting

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulmeting is meestal de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart. Als er geen gegevens zijn over de huidige situatie is het moeilijk om te zien of doorgevoerde veranderingen en verbeteringen daadwerkelijk resultaat hebben gehad. Er is immers geen vergelijkingsmateriaal van de beginsituatie. Een nulmeting zorgt...

2019-12-09

nulmeting

Meting van de situatie voordat activiteiten plaatsvinden.

2019-12-09

Nulmeting

De meting van de afhankelijke variabele (bijvoorbeeld het koopgedrag) in een experiment, voordat deze is beïnvloed door de experimentele variabele (zoals een korting); zonder nulmeting kan het effect van een actie niet worden vastgesteld.

2019-12-09

nulmeting

nulmeting - Zelfstandignaamwoord 1. bepaling van de situatie aan het begin van een onderzoek 2. (techniek) meting voor de waarde nul van een grootheid Woordherkomst samenstelling van nul en meting