Wat is de betekenis van Nul?

2020
2022-07-04
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

nul

(1902) (stud.) groentje. 'Het nulde jaar' slaat op studenten die aan de ontgroening deelnemen (of hebben deelgenomen). Uit 'Studentenhaver' (1902): "'n Stuk of wat pas ontgroenden zongen: het nulde jaar gaat nooit verlore, falderalderiere." • In de grootste ruimte van het Gulden Huys zijn alle 'nullen', zoals de 'foeten' tegenwoordig heten, bi...

Lees verder
2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nul

nul - Hoofdtelwoord 1. getal, één minder dan één, in Arabische cijfers 0 nul - Zelfstandignaamwoord 1. niks; de afwezigheid van iets 2. scheldwoord, vaak gebruikt als iemand vindt dat iemand anders nergens goed in of voor is Synoniemen 1. niks, niets 2. nietsnut Antoniemen 1. alles Verwante begrippen...

Lees verder
2017
2022-07-04
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Nul

Nul - 'op de nul spelen': alleen maar verdedigen om geen doelpunt tegen te krijgen. 'De nul achter vasthouden': idem. Ajax hield sinds 25 februari in zes wedstrijden steeds de nul vast en daar kwam gisteren tegen FC Groningen geen verandering in (0-1). - NRC Handelsblad 9.4.1990 ​

Lees verder
1999
2022-07-04
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Nul

Nul - (verkorting van nuldejaars), aspirant-lid van een studentencorps; noviet. In de grootste ruimte van het Gulden Huys zijn alle ‘nullen’ zoals de ‘foeten’ tegenwoordig heten, bijeen. Carolijn Visser: Alle dagen vrij. Jeugd in de jaren 70-80, 1984 De geüniformeerde leden maakten het met hun exercities en het afknijpen van eerstejaars, de ‘nulle...

Lees verder
1998
2022-07-04
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Nul

de - vasthouden; op de - spelen voetbalslang voor ‘alleen maar verdedigen; ervoor zorgen dat men geen doelpunt tegen krijgt5. Deze sportuitdr. duikt de laatste tijd ook als metafoor in kringen van politici op (zie citaat HP/De Tijd,14/09/90). We moeten voetballen tegen landen, die spelen op de ‘nul’ en een optimaal rendement uit weinig treffers pr...

Lees verder
1998
2022-07-04
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

nul

De laagst mogelijke score (nul matchpoints) op een spel in een parenwedstrijd. Ook een zeer lage score wordt doorgaans met ‘een nul’ aangeduid. De term ‘nul’ slaat niet op een rondpas. Een score van nul kan immers voor een van de paren juist een zeer gunstig resultaat zijn. Zie ook: top

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

nul

[Lat.], I. telw., 1. (rekenkunde) telwoord dat het ontbreken van elke hoeveelheid of van eenheden van een bepaalde orde uitdrukt: het gehalte aan in water oplosbare kali is bijna nul; van het jaar nul, van vóór elke tijdrekening, waardeloos; 2. punt van een schaalverdeling waar positieve en negatieve getallen elkaar ontmoeten: de th...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Nul

s., nul.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Nul

(<Lat.), I. telw., 1. (rek.) telwoord dat het ontbreken van elke hoeveelheid of van eenheden van een bep. orde uitdrukt: het gehalte aan in water oplosbare kali is bijna nul; — nul ik houd er een, bij het hardop tellen; — nul ik houd er een, of ik houd een bokje, om waardeloosheid of geringschatting uit t...

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Nul

rekengrootheid die aan de getallen* is toegevoegd om de hoofdbewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en worteltr. onbeperkt uitvoerbaar te helpen maken.

1939
2022-07-04
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Nul

Heeft waarde, mits achter getal of kruiwagen geplaatst.

1939
2022-07-04
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Nul

(< Lat. nulla figura = geen cijfer; nullus = geen; jigura = i.h.a. gedaante, in de M. E. gebruikelijk voor cijfer).

1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

nul

1. v. nullen, nulletje (het cijfer 0; nulpunt; niets): schrijf een nul; twee graden onder nul; zegsw. hij is een echte nul, een onbeduidend mens; hij heeft nul op het rekest gekregen, een weigerend antwoord, een wijzing-van-de-hand; zie ook cijfer; 2. bn. (nietig, waardeloos): dat is van nul en gener waarde, eig., dat is nul en van gener waarde, wa...

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Nul

de wisk. uitdrukking v/h begrip ..niet aanwezig zijn”; het getal, dat bij een ander getal opgeteld of daarvan afgetrokken hetzelfde getal oplevert..

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Nul

Het groote voordeel van de invoering van de nul ligt in het feit, dat ieder geheel en positief getal a zich nu op eenvoudige wijze in een talstelsel met het grondtal g, waarbij g grooter dan 1 wordt verondersteld, laat schrijven (genoemd het g-tallig stelsel). Immers steeds is a nu slechts op één manier te schrijven als a = c0 + c₁g +...

Lees verder
1932
2022-07-04
Muziek

Muziek lexicon

Nul

(0), teeken, 1) in het generale basschrift, dat geen accoord gegrepen, maar de basstem slechts unisono of in octaven gespeeld moet worden ftasto solo); 2) in de generale basleer voor den verminderden drieklank; het wordt geplaatst voor een kleine letter, b.v. °b = b-d-f; 3) bij de harmonische dualisten (v. Oettingen, Riemann) voor het mo...

Lees verder
1928
2022-07-04
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Nul

„Nul” is een wijsgerig begrip, waarvan men zich geen voorstelling maken kan, want nul is niets; alleen „iets”, hoe gering ook, kan men zich voorstellen. In de wiskunde verstaat men onder nul het verschil van twee volmaakt gelijke grootheden b.v. a min a. Bij het schrijven van getallen plaatst men een o daar, waar geen waarde...

Lees verder
1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nul

v. (-len), (rek.) teeken (0), dat dient om elk cijfer in een getal zijne betrekkelijke waarde te geven: mülioen schrijft men met zes nullen; geen, geen een : als gij er vier weggeeft, hoeveel houdt gij er dan over ? Nul; van nul en geener waarde, volstrekt zonder waarde: hij heeft nul op zijn request gekregen, zijn verzoek is afgewezen; hij is...

Lees verder
1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Nul

Nul is eene uitdrukking, welke verkregen wordt, wanneer men een getal van zich zelf aftrekt. Zij valt dus zamen met het begrip niets. In de rekenkunde is de nul niet slechts het afwezigheidsteeken van een getal, maar ook zelve een getal, daar zij het overgangslid vormt tusschen positief en negatief, alsmede omdat zij, door zich zelve gedeeld, een o...

Lees verder
1573
2022-07-04
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Nul

Friuolus, nullius pretij.

Lees verder