Wat is de betekenis van Notulen?

2024-07-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-15
Begrippenlijst Belgische overheid

Vlaams Parlement (2022)

Notulen

Notulen is de naam voor het korte, samenvattende verslag met besluitenlijst van een plenaire vergadering. De notulen van de plenaire vergadering worden alleen intern gebruikt. De verslagen van de plenaire vergaderingen zijn op de website te lezen.

2024-07-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

notulen

notulen - Zelfstandignaamwoord 1. een verslag van een bijeenkomst De notulen worden steeds door iemand anders gemaakt.

2024-07-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

notulen

notulen - zelfstandig naamwoord uitspraak: no-tu-len 1. schriftelijk verslag van wat besproken is ♢ wie maakt de notulen van deze vergadering? Zelfstandig naamwoord: no-tu-len de notulen

2024-07-15
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Notulen

mv [Fr. notule = korte aantekening, van Lat. notula = klein teken, verklw. van nota, z.a.] aantekeningen, verslag van een vergadering.

2024-07-15
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Notulen

schriftelijk verslag van een vergadering

2024-07-15
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

notulen

schriftelijk verslag over hetgeen behandeld is in een vergadering.

2024-07-15
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Notulen

Notulen zijn het officiële verslag van het verhandelde in een vergadering. Vgl. N.A.T. nr. 26: Notulen zijn bescheiden, die het ojficiële verslag van het verhandelde in een vergadering bevatten. Dit verslag kan zeer uitvoerig zijn, maar ook zeer beknopt. Blijft slechts de weergave van de besluiten van een vergadering over, dan spreekt men van besl...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-15
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Notulen

aantekeningen, schriftelijk verslag van wat in een vergadering is besproken