2019-12-13

notificatie

notificatie - Zelfstandignaamwoord 1. officiële of vormelijke kennisgeving 2. het registreren als ontvangen stuk Woordherkomst Naamwoord van handeling van notificeren met het achtervoegsel -atie

2019-12-13

Notificatie

v. (-s, ...tiën), officieele of vormelijke kennisgeving, aankondiging: iets voor notificatie aannemen.

2019-12-13

Notificatie

Notificatie, - 1) in het volkenrecht een bekendmaking of ambtelijke mededeeling aan andere staten. Zoo spreekt men van de n. eener blokkade. 2) Notificatie van wisselprotest. De houder van een wissel, van non-acceptatie of non-betaling geprotesteerd, is verplicht, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen, uiterl. binnen 6 dagen na het gedaan protest dit te doen beteekenen aan dengene, van wien hij den wissel heeft bekomen, indien beiden in dezelfde gemeente woonachtig zijn. Is...

2019-12-13

Notificatie

Notificatie - kennisgeving, bericht.

2019-12-13

notificatie

notificatie - v. bekendmaking, aankondiging; voor notificatie (kennisgeving) aannemen

2019-12-13

notificatie

notificatie - v., bekendmaking; kennisneming; „voor notificatie aannemen”: zich niet verder om bekommeren.

2019-12-13

notificatie

v. bekendmaking; kennisneming, betekening, aanzegging.