Wat is de betekenis van Nota?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nota

nota - Zelfstandignaamwoord 1. rekening, factuur 2. aantekening, notitie 3. officieel geschrift met een mededeling of waarin een standpunt wordt uiteengezet Verwante begrippen berekening

Lees verder
2019
2023-02-07
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Nota

Een nota is een stuk waarin een standpunt uiteen wordt gezet.

2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nota

nota - zelfstandig naamwoord uitspraak: no-ta 1. papier waar op staat wat je hebt ontvangen en wat je moet betalen ♢ we hebben de nota van de schoolboeken ontvangen 2. officiële schriftelijke verklaring waar een mening in staat...

Lees verder
2017
2023-02-07
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Nota

Latinisering van het patroniem Neutje < Arnout, wellicht naar analogie van Nauta (= schipper).

2017
2023-02-07
De Schout

Begrippenlijst De Schout

Nota

Een nota is een rekening, waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is.

2004
2023-02-07
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

nota

(de, -'s) aantekening, notitie.- nota's nemen, aantekeningen maken, notities maken.

2000
2023-02-07
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

nota

nota, - zie notus.

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Nota

[Lat. = teken] 1 rekening; 2 schriftelijke uiteenzetting (spec. tussen regeringen onderling); nota van iets nemen, (de nodige) aandacht schenken aan iets, meestal positief gebruikt: goede nota nemen van; vgl. notitie van iets nemen.

Lees verder
1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Nota

rekening; formele kennisgeving

1983
2023-02-07
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Nota

Een nota is een geschrift, houdende een uiteenzetting van een standpunt. Bij de termen advies en voorstel is de benaming van de inhoud van de nota de benaming van het stuk geworden.

Lees verder
1981
2023-02-07
Zuidnederlands Woordenboek

Schrijver op Ensie

nota

1. Aantekening, notitie, zowel abstr.: het opschrijven van hetgeen men wenst te onthouden, als. concr: wat men opgeschreven heeft om te onthouden; nota houden van iets, iets noteren, notitie houden van (gall., naar fr. pendre note de); - vaak in de verb. nota’s nemen van iets, aantekeningen maken, notities maken (gall., n...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

nota

[Lat.], v./m. (-’s), 1. teken, merkteken; 2. geschrift waarin men het een of ander bericht openbaar maakt of zijn standpunt uiteenzet: van iets nemen, er kennis van nemen; een diplomatieke nota, schriftelijke mededeling aan of van diplomatieke agenten of tussen deze en ministers van Buitenlandse Zaken gewisseld; nota van wijziging; schriftel...

Lees verder
1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Nota

kennisneming; diplomatieke verklaring; rekening

1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Nota

s., rekken.

1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Nota

noot, aantekening.

1951
2023-02-07
Italiaans

Woordenboek Italiaans (IT-NL) 1951

nota

1. (ken)teken. 2. aan-, bemerking; 3. noot, aantekening; 4. lijst; 5. rekening; 6. getuigschrift; 7. noot; nota caratteristica, hoofdkaraktertrek; a chiare note, onomwonden; nota giusta, het juiste woord; prender nota, opmerken; nota a pie pagina, voetnoot.

Lees verder
1951
2023-02-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Nota

nota.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Nota

I. NOTA (Lat.), v. (-’s), 1. (Zuidn.) aantekening; — (Noordn.) nota van iets nemen, er kennis van nemen, het goed onthouden ; 2. geschrift waarin een officieel persoon het een of ander bericht openbaar maakt of zijn standpunt uiteenzet: een diplomatieke nota; nota van wijziging; 3. (kleine) rekening van geleverd...

Lees verder
1949
2023-02-07
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Nŏta

ae, f. I. in ’t alg., kenteken, -merk, teken (ook fig.). II. in ’t bijz. a. teken (in het schrift), notae litterarum, lettertekens, Cic., me ton., plur. notae = geschrift, brief, Hor., Ov.; teken-, geheimschrift; (tachygrafische) tekens; noot (in de muziek); notae librariorum, interpunctietekens, Cic. b. vlek (aan...

Lees verder
1948
2023-02-07
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

Nota

f. teken, kenteken, merkteken; aantekening; aanmerking; beroemdheid; nota, diplomatieke nota; noot (m u z.); nota de pedido, bestelnota; nota de precios, prijscourant; tomar (buena) nota de, (goede) nota nemen van; (rapport)cijfer.