Wat is de betekenis van Normen akoestiek?

2023-05-30
Ingenieurs begrippenlijst

Sonus raadgevende ingenieurs (2017)

Normen akoestiek

Normen akoestiek zijn documenten waarin op vrijwillige basis afspraken ten aanzien van geluid zijn vastgelegd. In feite zijn normen documenten waarin op vrijwillige basis afspraken zijn vastgelegd. Bij het ontwikkelen van een norm worden de afspraken tussen belanghebbenden in zogenaamde normcommisies getoetst en beoordeeld op hun praktisch nut. In...

Lees verder