Wat is de betekenis van Normen en waarden?

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

normen en waarden

normen en waarden - Frase 1. de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband gehanteerd worden. Onder invloed van nieuwe ontwikkelingen kunnen normen en waarden veranderen. Woordherkomst Samenstelling van normen, en en waarden

2024-04-25
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Normen en waarden

De normen-en-waarden discussie gaat vaak alleen over vormen van gedrag: het geven van een hand, het dragen van een hoofddoek, te luid praten in de bus, spugen op straat, dwingend taalgebruik, niet ‘netjes’ bedanken, etc. Het zijn betrekkelijk toevallige verschillen in gewoonten die blijkbaar juist wel veel ergernis opwekken. Op juridisch gebied hee...

2024-04-25
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

Normen en waarden

Normen en waarden bij het opvoeden zijn ouderwets. Zonder dat je er erg in hebt geef je meer waarden en normen door dan je denkt. Je regels en de grenzen die je stelt hangen ook samen met de waarden en normen die je je kind meegeeft. Waarden zijn al die dingen waarop je gesteld bent, zoals goede omgangsvormen of van mooie schilderijen houden, je au...