Wat is de betekenis van nopen?

2024-07-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-16
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

nopen

UIT: Troonrede (Het Koninklijk Huis, 18 september 2012) CONTEXT: De demissionaire status van het huidige kabinet NOOPT tot terughoudendheid bij het doen van nieuwe voorstellen. : noodzaken, dwingen UITSPRAAK: [no-puhn] WOORDFEIT: De oudste betekenis van nopen – het woord komt al zeker sinds de dertiende eeuw voor – is 'aanstote...

2024-07-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nopen

nopen - Werkwoord 1. (ov) noodzakelijk maken Hij was genoopt die cursus helemaal opnieuw te ontwikkelen.

2024-07-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

nopen

nopen - regelmatig werkwoord uitspraak: no-pen 1. zorgen dat hij doet wat jij wilt ♢ dat noopte mij ertoe te weigeren Regelmatig werkwoord: no-pen ik noop jij/u noopt ...

2024-07-16
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

nopen

dwingen.

2024-07-16
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Nopen

v., needsaekje, twinge.

2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nopen

(noopte, heeft genoopt), 1. (veroud.) steken, prikken, prikkelen; 2. opwekken, aansporen; 3. brengen tot: welk motief noopte u daartoe? 4. dwingen, noodzaken tot: zich genoopt voelen, vinden.

2024-07-16
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nopen

noopte, h. genoopt (eig. steken, prikken, vero.; aanzetten, aansporen; fig. ergens toe noodzaken, dwingen); een paard tot spoed nopen; fig. door tegenspoed genoopt.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nopen

('no:pәn) (noopte, heeft genoopt) 1. Veroud. steken, prikken, prikkelen: een paard met de sporen -. 2. aanzetten, aansporen, opwekken: tegenspraak noopt tot weerlegging. Syn. →dringen. 3. brengen: welk motief noopt u daartoe? Syn. →bewegen. 4. dwingen, noodzaken: hij voelde zich genoopt de strijd op te geven.