Wat is de betekenis van Noorderlicht?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

noorderlicht

noorderlicht - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) een lichtverschijnsel in de atmosfeer in het noordpoolgebied veroorzaakt door het binnendringen van kosmische straling Het noorderlicht is regelmatig in Canada of Scandinavië te bewonderen. Woordherkomst samenstelling van noord e...

Lees verder
1993
2021-01-20
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Noorderlicht

Zie: poollicht

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

noorderlicht

o., lichtverschijnsel aan de nachthemel, m.n. in de noordpoolstreken, dat veroorzaakt wordt door elektrische ontladingen bij lage luchtdruk. →poollicht.

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Noorderlicht

o., bekend lichtverschijnsel in de Noordpoolstreken, dat veroorzaakt wordt door elektrische ontlading bij lage luchtdruk.

1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Noorderlicht

zie Poollicht.

1937
2021-01-20
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Noorderlicht

Een lichtverschijnsel, dat in de Poolgebieden kan worden waargenomen en dat veroorzaakt wordt door electrische ontladingen bij lagen luchtdruk. Noorderlicht doet zich voor als een geelgroene band aan den Noorder-horizon.

1928
2021-01-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Noorderlicht

Het Noorderlicht is een lichtverschijnsel, dat zich in de poolgebieden voordoet. Naar men thans aanneemt, wordt het verschijnsel veroorzaakt door electrische ontladingen in de atmospheer op een hoogte, waar de luchtdruk gering is. Het vertoont zich in volle pracht aan den Noorderhorizon. Het spant zich om het hemelgewelf als een geelgroene, lichten...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Noorderlicht

Noorderlicht - Zie POOLLICHT.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Noorderlicht

o. bekend lichtverschijnsel in de poolstreken, soms tot hij Madrid nog waar te nemen.

1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Noorderlicht

Noorderlicht (aurora borealis) noemt men een lichtgevend verschijnsel aan den hemel, dat zich bepaaldelijk in de noordpoolgewesten van 70—75°N.B. in volle pracht vertoont, maar ook wel eens op onze breedte wordt waargenomen, zooals den 24sten 0ctober l870, den 4den Februarij 1872 enz. Het vertoont zich in zeer verschillende gedaanten: gewoonlijk vo...

Lees verder