Wat is de betekenis van Noord?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Noord

Noord - Zelfstandignaamwoord 1. Noorden, als aanduiding van een gebied dat in het Noorden ligt; de precieze betekenis hangt af van de context Ellen woont al heel lang in de binnenstad, maar ze is ooit in Noord geboren.|een stadsdeel Als het gaat om de wereldhand...

Lees verder

Direct toegang tot alle 19 resultaten over Noord?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

noord

1. Een van de vier windrichtingen die aan de spelers worden toegekend. 2. Aanduiding voor de speler die deze windrichting heeft. ‘Noord’ (ook: de ‘noordspeler’) heeft bij wedstrijden gewoonlijk bepaalde verantwoordelijkheden voor de gang van zaken aan tafel, zoals het controleren of de juiste spellen worden gespeeld en het noteren van de scores.

Lees verder
2023-05-29
Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Marc De Coster (2017)

Noord

Noord - de wind is noord: gezegd van iemand die in een kwade bui is.

2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

noord

noord - zelfstandig naamwoord 1. gebied waar een kompas altijd naar toe wijst ♢ het was oorlog tussen noord en zuid Zelfstandig naamwoord: noord de noord Tegenstellingen zuid, zuiden

Lees verder
2023-05-29
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Noord

Noord is een stadsdeel met ruim 80.000 inwoners. Aan de noordkant van het IJ heeft dit gebied een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de Middeleeuwen moest de Waterlandse Zeedijk* bescherming bieden tegen het water van het IJ, dat in open verbinding stond met de Zuiderzee. Aan de Waterlandse Zeedijk lagen de dorpen Buiksloot*, Nieuwendam*, Schell...

Lees verder
2023-05-29
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Noord

Zie: windrichting

2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Noord

1. s., Noard; om de —, om (’e) Noard. 2. adv., Noard; de wind is —, de wyn is bûten.

Lees verder
2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Noord

zn.en bw. (ook wel bn.), 1. v., in de uitdr. om de Noord varen, om de Noord houden, noodelijk opvaren. 2. o. (dicht.) noordelijke streek: hoog in ‘t Noord; Noord en Zuid, Noord- en Zuid-Nederland; 3. (eig. bw., vandaar ook bn.), (komend) uit het Noorden: de wind is Noord.

Lees verder
2023-05-29
Lexicon Nederlandsche Schilders en Beeldhouwers 1870-1940

S.J. Mak van Waay (1944)

NOORD

NOORD - J. L. VAN. Geb. 18 Mei 1878 te Hindeloopen. Overl. 13 Juni 1937 te Soest. Opl. te Heerenveen en daarna te Amsterdam.

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

noord

1. o. (het noorden): noord en zuid werkten samen; 2. v. (de noordelijk gelegen landen): om de noord houden; zie om; Barends en Heemskerk trachtten om de noord Indië te bereiken; 3. bw.: noord houden, noordwaarts koersen.

Lees verder
2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Noord

gekanaliseerd water, verbinding v. Beneden Merwede en Lek, tusschen Alblasserwaard en IJsselmonde, belangrijke scheepvaartweg.

2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Noord

Riviertak, die den benedenmond van de Beneden-Merwede met de Lek verbindt. Gevormd in 1421. Bodembreedte 100 m. Zeer drukke scheepvaart. Langs de oevers, vooral de Oostelijke, veel industrie, in het bijzonder scheepsbouw.

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

noord

(no:rt) I. bw. 1. uit het noorden : de wind waait, is, blijft -; ten oosten. 2. in de richting van, naar het noorden : houden, koersen. II. o. het noorden : wandelen naar -; Noord en Zuid, Noord- en Zuid-Nederland of tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland of bloemlezing uit Noord- en Zuidnederlandse schrijvers; om de [de noordzijde?] (varen)...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Noord

Noord - Riviertak, die den benedenmond van de Merwede met de Lek verbindt; voor de scheepvaart van groote beteekenis; is eigenlijk te smal voor ’t verkeer. Vroeger liep de Merwede van Dordt af Noordw. en waar nu de Oude Waal loopt, ging zij Westwaarts. Een kil liep tusschen Alblasserdam en de Lek, maar niet voldoende voor de scheepvaart. De naam No...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

noord

zn. en bw. (ook wel bn.), 1. in de uitdrukking om de noord varen, om de noord houden, noordelijk opvaren; 2. o., (litteraire taal) noordelijke streek: hoog in ’t noord; 3. Noord en Zuid, Noorden Zuid-Nederland; 4. (eig. bw., secundair ook bn.) (komend) uit het noorden: de wind is noord.

Lees verder
2023-05-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Noord

buurten en gehuchten in de gem. Terheiden, Krimpen-aan-de-Lek, Wanroy en Bergen (N.-Holl.). Ook naam van een pand van de Maas, van de Merwede naar de Nieuwe Maas.

Lees verder
2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Noord

Het begrip noord heeft 3 verschillende betekenissen: 1. noord - bw. tegenstelling van zuid: de wind is noord, waait uit het noorden; (zeew.) noord houden, naar de noordzijde koers houden. 2. noord - r. de noordelijk gelegen landen; om de noord varen, naar de noordelijke streken van den aardbol varen; om de noord houden, noordelijk opvaren. 3. noo...

Lees verder
2023-05-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Noord

Noord, bijw. tegenstelling van zuid; eene der vier hoofdwindstreken; (fig.) barsch, onvriendelijk; de wind is - (waait uit het noorden); (zeew.) - houden, naar de noordzijde koers houden. *-, v. de -, de noordelijk gelegen landen; om de - varen, het noorden omvaren; om de - houden, noordelijk opvaren; (fig.) - en Zuid, Nederland en België. *-E...

Lees verder
2023-05-29
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Noord

bw. - Duidt een strekking aan van of naar de noordzij. De wind is noord (het waait uit het noorden). Wy moeten noord houden (wy moeten naar de noordzij koers houden).Spreekwijze: De wind is noord (hy is in een kwade luim).

Lees verder