2019-11-16

noord

1. Een van de vier windrichtingen die aan de spelers worden toegekend. 2. Aanduiding voor de speler die deze windrichting heeft. ‘Noord’ (ook: de ‘noordspeler’) heeft bij wedstrijden gewoonlijk bepaalde verantwoordelijkheden voor de gang van zaken aan tafel, zoals het controleren of de juiste spellen worden gespeeld en het noteren van de scores.

2019-11-16

Noord

Noord - de wind is noord: gezegd van iemand die in een kwade bui is.

2019-11-16

Noord

Zie: windrichting

2019-11-16

Noord

Noord is een stadsdeel met ruim 80.000 inwoners. Aan de noordkant van het IJ heeft dit gebied een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de Middeleeuwen moest de Waterlandse Zeedijk* bescherming bieden tegen het water van het IJ, dat in open verbinding stond met de Zuiderzee. Aan de Waterlandse Zeedijk lagen de dorpen Buiksloot*, Nieuwendam*, Schellingwoude* en Durgerdam*. Contacten met A. waren er doordat de Waterlandse dorpen de stad van zuivelproducten voorzagen. Het Buiksloterveer (zie: IJ-po...

2019-11-16

Noord

Noord - Zelfstandignaamwoord 1. Noorden, als aanduiding van een gebied dat in het Noorden ligt; de precieze betekenis hangt af van de context Ellen woont al heel lang in de binnenstad, maar ze is ooit in Noord geboren.|een stadsdeel Als het gaat om de wereldhandel hebben Noord en Zuid elkaar nodig.|de meer ontwikkelde landen Noord - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) rivier i...

2019-11-16

noord

noord - zelfstandig naamwoord 1. gebied waar een kompas altijd naar toe wijst ♢ het was oorlog tussen noord en zuid Zelfstandig naamwoord: noord de noord Tegenstellingen zuid, zuiden

2019-11-16

Noord

Noord - Riviertak, die den benedenmond van de Merwede met de Lek verbindt; voor de scheepvaart van groote beteekenis; is eigenlijk te smal voor ’t verkeer. Vroeger liep de Merwede van Dordt af Noordw. en waar nu de Oude Waal loopt, ging zij Westwaarts. Een kil liep tusschen Alblasserdam en de Lek, maar niet voldoende voor de scheepvaart. De naam Noord komt eerst op kaarten uit de 18e eeuw voor en kan beteekenen: rivier der Noorden of gorzen òf: den Oord (= de hoek). Bij vloed stroomt het wate...

2019-11-16

NOORD

NOORD - J. L. VAN. Geb. 18 Mei 1878 te Hindeloopen. Overl. 13 Juni 1937 te Soest. Opl. te Heerenveen en daarna te Amsterdam.

2019-11-16

Noord

Riviertak, die den benedenmond van de Beneden-Merwede met de Lek verbindt. Gevormd in 1421. Bodembreedte 100 m. Zeer drukke scheepvaart. Langs de oevers, vooral de Oostelijke, veel industrie, in het bijzonder scheepsbouw.