Wat is de betekenis van Noodtoestand?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

noodtoestand

noodtoestand - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) een officieel erkennen|erkende toestand van nood of beleg, waarin de normaal|normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is Woordherkomst samenstelling van nood en toestand Verwante begrippen staat van beleg

2023-12-11
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Noodtoestand

Noodtoestand is de situatie waarin een staat de opschorting van bepaalde rechten afkondigt in verband met binnenlandse of internationale crisis. Rechtvaardigingen van de noodtoestand zijn bijv. bedreigingen van nationale veiligheid door gewapend binnenlands verzet, oorlog en natuurrampen. Volgens het VN-verdrag (BuPo) moet het uitroepen van de nood...


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Noodtoestand

m. (-en), niet houdbare toestand.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Noodtoestand

toestand, waarin iemand door omstandigheden gedwongen wordt een strafbaar feit te plegen. Bij N. is een conflict van rechtsbelangen. Zouden beide belangen verloren zijn gegaan als de dader niet ingegrepen had, dan is hij niet strafbaar (bv. de ene drenkeling duwt de ander van het vlot af, dat slechts één van hen kan dragen). Is door h...

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NOODTOESTAND

als strafrechtelijk begrip, is die situatie van nood, waarbij men geoordeeld wordt niet strafbaar te zijn indien men doet, wat in normale omstandigheden wel strafbaar is. De NEDERLANDSE wet kent de term noodtoestand niet, spreekt slechts van overmacht, die volgens art. 40 W.v.Sr. straffeloos maakt. In de strafrechtelijke literatuur ondersche...

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Noodtoestand

→ Overmacht.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

noodtoestand

m. (-en), toestand van nood, niet-houdbare toestand; toestand van overmacht.