2020-01-25

Non-profitorganisatie

Een non-profitorganisatie is een organisatie die geen winst behoeft te maken. Bij een non-profitorganisatie is er dus geen winstoogmerk, maar richten de activiteiten zich vaak op maatschappelijk verbetering. Het doel van een non-profit organisatie is dus niet om winst te maken, maar het kan zijn dat mensen die gebruikmaken van de diensten van de organisatie daarvoor moeten betalen. De doelstellingen van non-profitorganisaties hebben vaak betrekking op de ondersteuninig van private of publieke...

2019-05-02

Non

Non - lesbo die zich pas na teleurstellingen met heren op de dames stort en dit zo nadrukkelijk doet dat duidelijk is dat ze allereerst zichzelf nog moet overtuigen. Een non keert na teleurstellingen met dames dan ook vaak weer terug in de herenarmen. Dan wordt dat verklaard met ‘dat kan weer tegenwoordig’. Ook het Anja-Meulenbelt-effect.

2019-06-08

non

non - Vrouwen die behoren tot religieuze ordes gewijd aan godsdienst en meditatie. Nonnen leggen meestal geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af en leven vaak buiten de samenleving in een klooster.

2019-11-14

non

In het zuiden van het taalgebied komt de weinig extatische bastaardvloek honderd zakken gort voor de nonnen voor. Men mag bij non natuurlijk aan ‘zuster, religieuze’ denken. Toch is het aannemelijker om in gort voor de nonnen een substituut te zien van godverdomme, waardoor de vloek iedere vlinderachtige lichtheid verliest.zie gort, hond.

2019-01-12

Non

Non - Waarschijnlijk afgeleid van het Koptische woord nonna: kuisch zijn: vrouw, die zich, evenals de monnik, ter wille van God aan het wereldlijke leven onttrekt.

2017-12-04

non

non - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) inwoonster van een vrouwenklooster Nonnen kan men makkelijk herkennen aan hun typische zwart-witte kledij. Synoniemen zuster

2017-11-14

non-

non- - woorddeel 1. niet ♢ non-actief = niet actief Woorddeel: non- Synoniemen a(n)-, in-, on-

2018-08-10

Non

zie Kloosters.

2017-11-28

Non

Eenstammige verkorting van een Germaanse naam, nog eens sterk verkort via de stam nôthi, respectievelijk -a uit nand-namen; nand- is Gotisch nanths 'dapper' (zie -nand-); vergelijk Stark 168: Nonno = Nando. Vgl. Ferdinand.

2019-10-16

Non

→ Nonnen; Nonna.

2020-01-02

NON

duidt in strikte zin een religieuze aan, die behoort tot een eigenlijk gezegde kloosterorde (bijv. Clarissen, Carmelietessen), maar in ruimere zin wordt het woord ook gebruikt ter aanduiding van iedere religieuze. Het woord gaat terug op nonna en nonnus (woorden waarschijnlijk van Egyptische afkomst), waarmee de kinderen hun ouders en andere oudere bloedverwanten aanduidden en die sinds de 4de eeuw gebruikt werden voor oudere religieuzen van beiderlei geslacht. Verder zie Zuster.

2017-08-15

non

non [meisje]. Zie non(n)a.

2019-09-19

non

noni, (B.I.) v. meisje.

2020-01-08

Non

Waarschijnlijk afgeleid van het Koptische woord Nonna, kuisch zijn; naam voor de vrouw, die zich evenals de monnik, aan het wereldlijke leven onttrekt, om zich in de eenzaamheid geheel Gode toe te wijden.

2019-07-17

non liquet

non liquet - dat is niet duidelijk.

2017-03-28

non-ferrometalen

non-ferrometalen - Niet-ijzerhoudende metalen.

2019-07-17

non troppo

non troppo - niet te zeer.

2019-06-08

non-ferrolegering

non-ferrolegering - Legering die geen ijzer bevat.

2019-07-17

non-interventie

non-interventie - het niet tusschen beide komen ; onzijdig blijven.

2019-01-12

Non troppo

Non troppo - (It., muz.), bet. niet te veel, duidt aan, dat men het tempo-voorschrift, waarbij het is gevoegd, iets minder streng moet nemen, o. a.: Adagio non troppo (ook vaak ma non troppo), rustig maar niet te veel, Allegro non troppo, opgewekt maar niet te zeer.