Wat is de betekenis van nominatie?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nominatie

nominatie - Zelfstandignaamwoord 1. voordracht van personen, genoemd worden als gelukkige of slachtoffer voor een bepaald proces Poging om nominatie w:Donald Trump|Trump te blokkeren tijdens conventie helaas mislukt Woordherkomst Naamwoord van handeling van nomineren met het achte...

Lees verder
2023-05-30
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Nominatie

a) Elke aanvraag voor een injectie- of afnamenominatie voor de periode bepaald in het technisch reglement, geëvalueerd en aanvaard door de netbeheerder (Tariefstructuur transmissienet elektriciteit). b) Het vooraf melden door de netgebruiker aan de vervoersonderneming van het aandeel van de toegewezen capaciteit dat hij wenst te gebruiken (Voo...

Lees verder

Direct toegang tot alle 19 resultaten over nominatie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Nominatie

[Lat. nominatio] 1 benoeming op bep. post; ook: recht van benoeming, benoemingsrecht (bijv.: hij heeft de nominatie); 2 voordracht of lijst van personen om er een uit te kiezen voor een bep. post.

Lees verder
2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Nominatie

kandidaatstelling; benoeming

2023-05-30
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Nominatie

benoeming

2023-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Nominatie

s., nominaesje.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nominatie

(<Fr.), v. (-s, ...tien), 1. benoeming; de nominatie hebben, het benoemingsrecht; 2. voordracht van personen om er een keuze uit te doen (ter benoeming tot enige betrekking): op de nominatie staan, voorgedragen zijn; (ook) (gemeenz.) grote kans hebben iets te ondergaan: hij staat op de nominatie om weggejaagd te worden.

Lees verder
2023-05-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

nominatie

v. benoeming; recht; voordracht voor een benoeming.

2023-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nominatie

v. nominatiën, nominaties (Fr. [Lat. nominatio]: benoemingsrecht]; lijst der candidaten): op de nominatie staan, voordracht, (t = s).

2023-05-30
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

nominatie

v. benoeming.

2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nominatie

(nomi'na:si) v. (-s) 1. Eig. benoeming. 2. Metn. lijst, voordracht van kandidaten voor een benoeming : op de staan.

Lees verder
2023-05-30
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Nominatie

Van het Latijnsche woord nominatio d. i. het noemen (staatsrechtelijk: de benoeming tot een ambt), beteekent op kerkelijk terrein de voordracht van personen voor een ambt, de candidatenlijst, waaruit de kerkeraad, of de stemgerechtigde leden der gemeente, of de kiescolleges de ambtsdragers kiezen. Vandaar in het „Reglement op de vacaturen&rdq...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

nominatie

[Fr.], v. (-s), 1. benoeming; de hebben, het benoemingsrecht; 2. voordracht van personen om er een keuze uit te doen (voor benoeming in een betrekking): op de staan, voorgedragen zijn; (gemeenz.) grote kans hebben iets te ondergaan: hij staat op de nominatie om weggejaagd te worden.

Lees verder
2023-05-30
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

nominatie

nominatie - v., benoeming, aanstelling ; lijst van benoembaren.

2023-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Nominatie

lat., benoeming tot een ambt, ook recht tot een benoeming; verder: lijst van kandidaten die voor een benoeming worden voorgedragen; nominator: degene die benoemt; nomineeren: benoemen, noemen.

2023-05-30
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Nominatie

benoeming, voordracht.

2023-05-30
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Nominatie

vr., benoeming.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Nominatie

v. (-s, ...tiën), benoeming, benoemingsrecht; voordracht van personen om er eene keuze uit te doen (ter benoeming tot eenige betrekking); op de nominatie staan, voorgedragen zijn; (gemeenz. ook) groote kans hebben iets te ondergaan : hij staat op de nominatie om weggejaagd te worden.

2023-05-30
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

nominatie

nominatie - v. (nominatiën), benoeming, benoemingsrecht; voordracht van personen om er eene keuze uit te doen (ter benoeming tot eenige betrekking); op de nominatie staan, voorgedragen zijn