Synoniemen van nok

boomtop, vorst, keep, meet, tentnok, kluif, pijlnok, tinte
2019-10-21

nok

Het begrip nok heeft 12 verschillende betekenissen: 1) zeer vol; overvol; nokvol; tot de nok toe gevuld; vaak in onverbogen vorm: helemaal gevuld met; vol met; vaak ook: vol met mensen 2) hoogste punt in een boom; boomtop 3) uitsteeksel op de nokkenas in een motor dat de cilinderkleppen open of dicht kan duwen 4) gedeelte waar twee schuine vlakken van een dak samenkomen in een lijn; hoogste gedeelte van een schuin dak; ook: dakbedekking waar twee schuine dakdelen samenkomen; vorst 5) opzetstukje...

2019-10-21

NOK

NOK - Internationale valutacode van Swift voor de kroon, de munt van Noorwegen.

2019-10-21

Nok

In koren- en pelmolens, tapse pen aan het einde van de bolspil.

2019-10-21

Nok

Een nok is een horizontale snijlijn van twee dakvlakken, opperste rand van een dak.

2019-10-21

nok

nok - Zelfstandignaamwoord 1. (bouwkunde) het hoogste gedeelte van een schuin dak 2. (bouwkunde) horizontale snijlijn van twee dakschilden 3. (motortechniek) een uitstulping op een as waarmee het openen en sluiten van de kleppen wordt gestuurd Een nokkenas met versleten nokken. Verwante begrippen inlaatklep, klepspeling, kleptiming, klepveer, lichthoogte, sleper, stoterstang, uitlaatklep, verbrandingsmotor

2019-10-21

nok

nok - zelfstandig naamwoord 1. bovenste rand ♢ hij zat op de nok van het dak Zelfstandig naamwoord: nok de nok de nokken het nokje

2019-10-21

Nok

Nok - Zie DAK.

2019-10-21

nok

nok - Horizontale (eventueel enigszins hellende) snijlijnen van twee dakvlakken.

2019-10-21

Nok

Nok - → Gaffel.

2019-10-21

Nok

1. Het hoogste gedeelte van een dak met hellende dakvlakken, waar de twee dakvlakken elkaar snijden. Ten einde de dakbedekkingen der beide dakvlakken waterdicht te verbinden, wordt de n. bij pannendaken afgedekt door half-cylindervormige pannen, zgn. nokpannen; bij met leien afgedekte daken wordt hiervoor gewoonlijk een zadelvormig gebogen loodplaat gebruikt, terwijl bij afdekkingen met gegolfd ijzeren of eternietplaten speciale nokstukken worden aangebracht. De nokbedekking wordt gedragen door...