Wat is de betekenis van nog?

2019
2021-05-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nog

nog - Bijwoord 1. duidt iets overblijvends aan Ik heb heb nog drie rapporten na te kijken. 2. duidt iets toegevoegds aan Daar vliegt nog een purperreiger. 3. nog een: één extra Oke geef me er nog maar ...

Lees verder
2018
2021-05-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nog

nog - bijwoord 1. opnieuw ♢ wilt u nog thee? 2. tot op dit ogenblik ♢ ben je er nog? 3. wat over is ♢ er zijn nog drie chocolaatjes ...

Lees verder
1973
2021-05-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

nog

bw., 1. op het tegenwoordig ogenblik: weet je wel dat wij daar samen zijn geweest?; tot op dit ogenblik: altijd is hij in diezelfde betrekking; het beste boek dat ik — over dit onderwerp heb gelezen; ik heb — maar één hoofdstuk gelezen; met betrekking tot een overweging: dat is — zo gek niet; 2. van dit ogenblik af,...

Lees verder
1952
2021-05-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Nog

adv., jit(te), noch.

1950
2021-05-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nog

bw., 1. op het tegenwoordig ogenblik: weet je nog wel, dat wij daar samen zijn geweest; — nog altijd is hij in die zelfde betrekking; het beste boek dat ik nog over dit onderwerp heb gelezen ; ik heb nog maar een hoofdstuk gelezen ; — dat is nog zo gek niet; 2. van dit ogenblik af, bij voortduring: hij hoest n...

Lees verder
1898
2021-05-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nog

bw. om eene voortzetting aan te duiden, tot nu toe, tot op dit, dat oogenblik: hij is nog hier; destijds leefde hij nog; hij is nog steeds ongetrouwd; — tot nog toe, tot heden, tot nu toe, tot dusverre; — nog lang niet, op verre na niet, het scheelt veel; — al is het nog zoo weinig, hoe weinig het ook zij; — (ter versterk...

Lees verder