Synoniemen van Noen

2019-12-09

Noen

m. het negende uur (de hora nona) der kerkelijke dagverdeeling — die met priemetijd (hora prima), den dienst des morgens te zes uren, aanving, dus 3 uur in den namiddag wanneer men tot onder het Bourgondische huis, het middagmaal hield; vandaar (toen de tijd van dit maal tot 12 uur of het midden van den dag werd verschoven) middag: voornoen nanoen.

2019-12-09

noen

noen - Zelfstandignaamwoord 1. (tijdrekening) twaalf uur in de middag Pas tegen de noen zou de jongen tevoorschijn komen. noen - Zelfstandignaamwoord 1. (Jiddisch-Hebreeuws) veertiende letter van het alfabet 2. (Jiddisch-Hebreeuws) getal vijftig Woordherkomst (m) van het Middelnederlandse woord none (f) / (m) Herkomst: Hebreeuws en/of Jiddisj Synoniemen middag Antoniemen mid...

2019-12-09

Noen

Friese naam. Vgl. Non.

2019-12-09

noen

noen - m., eigenlijk: de negende ure; middag; „noenmaal”: middagmaal; (argot) vijftig..

2019-12-09

noen

50; 60. De 14e letter van 't Hebreeuwse alfabet; als getalwaarde: 50.

2019-12-09

Noen

1. Volgens sommige Egypt. voorstellingen zou er in den aanvang van het heelal slechts een water geweest zijn, dat men Noen noemde en soms als god vereerde. 2. Vader van Josue (Ex. 33.11); heet door verschrijving der Hebr. letters ook Nawè (Eccli. 46.1).